Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Download
97 Thông tư số 30/2013/TT-BTC Hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ(30/2013/TT-BTC)

18/03/2013 Còn hiệu lực
98 Nghị quyết số 35/NQ-CP Nghị quyết về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường(35/NQ-CP)

18/03/2013 Còn hiệu lực
99 Thông tư liên tịch Hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu(03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKH?T)

05/03/2013 Còn hiệu lực
100 Nghị định số 21/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường(21/2013/NĐ-CP)

04/03/2013 Còn hiệu lực
101 Thông tư 26/2012/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn(26/2012/TT-BTNMT)

18/02/2013 Còn hiệu lực
102 Thông tư số 09/2013/TT-BNNPTNT Thông tư ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam(09/2013/TT-BNNPTNT)

31/01/2013 Còn hiệu lực
103 Quyết định số 263/QĐ-TTg Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015.(263/QĐ-TTg)

30/01/2013 Còn hiệu lực
104 Quyết định phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường(123/Q?-BTNMT)

30/01/2013 Còn hiệu lực
105 Quyết định 106/QĐ -BTNMT vê việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành(106/Q?-BTNMT)

29/01/2013 Còn hiệu lực
106 Quyết định số 106/QĐ-BTNMT Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành(106/QĐ-BTNMT)

29/01/2013 Còn hiệu lực
107 Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT Thông tư Quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất(01/2013/TT-BTNMT)

28/01/2013 Còn hiệu lực
108 Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu(02/2013/QĐ-TTg)

14/01/2013 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         
Thời tiết trong ngày
VTC14 |Thời tiết Hà Nội ngày 16/08/2017
Kem tri seo