Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Download
85 Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai(33/2013/TT-BTNMT)

25/10/2013 Còn hiệu lực
86 Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường(32/2013/TT-BTNMT)

25/10/2013 Còn hiệu lực
87 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản(142/2013/N?-CP)

24/10/2013 Còn hiệu lực
88 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sán(142/2013/N?-CP)

24/10/2013 Còn hiệu lực
89 Thông tư số 31/2013/TT-BTNMT Thông tư ban hành Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai(31/2013/TT-BTNMT)

23/10/2013 Còn hiệu lực
90 Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường(29/2013/TT-BTNMT)

09/10/2013 Còn hiệu lực
91 Quyết định số 1788/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt kế hoạch xử lý triệt đề các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020(1788/Q?-TTg)

01/10/2013 Còn hiệu lực
92 Thông tư số 26/2013/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ(26/2013/TT-BTNMT)

26/09/2013 Còn hiệu lực
93 Thông tư số 22/2013/TT-BTNMT Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Tuyên Quang(22/2013/TT-BTNMT)

13/09/2013 Còn hiệu lực
94 Thông tư 24/2013/TT-BTNMT Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết(24/2013/TT-BTNMT)

03/09/2013 Còn hiệu lực
95 Thông tư số 23/2013/TT-BTNMT Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Kạn(23/2013/TT-BTNMT)

03/09/2013 Còn hiệu lực
96 Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg Quyết định quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ(50/2013/Q?-TTg)

09/08/2013 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         
Kem tri seo