Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Download
85 Thông tư 24/2013/TT-BTNMT Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết(24/2013/TT-BTNMT)

03/09/2013 Còn hiệu lực
86 Thông tư số 23/2013/TT-BTNMT Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Kạn(23/2013/TT-BTNMT)

03/09/2013 Còn hiệu lực
87 Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg Quyết định quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ(50/2013/Q?-TTg)

09/08/2013 Còn hiệu lực
88 Thông tư Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 (15/2013/TT-BTNMT)

21/06/2013 Còn hiệu lực
89 Thông tư Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1: 100.000()

21/06/2013 Còn hiệu lực
90 Thông tư Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1: 200.000 (S? 17/2013/TT-BTNMT)

21/06/2013 Còn hiệu lực
91 Quyết định số 707/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sê San 4A(707/Q?-TTg)

09/05/2013 Còn hiệu lực
92 Quy định quản lý, và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung(54/2013/TT-BTC)

04/05/2013 Còn hiệu lực
93 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ(05/2013/TT-BTNMT)

26/04/2013 Còn hiệu lực
94 Nghị định 29/3/2013, ngày 29/3/2013 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải(25/2013/N?-CP)

29/03/2013 Còn hiệu lực
95 Nghị định số 25/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (25/2013/N?-CP)

29/03/2013 Còn hiệu lực
96 Chỉ thị số 02 /CT-BTNMT Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường(02 /CT-BTNMT)

29/03/2013 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         
Thời tiết trong ngày
VTC14 |Thời tiết Hà Nội ngày 16/08/2017
Kem tri seo