Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Download
49 Thông tư 13/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất (13/2014/TT-BTNMT)

17/02/2014 Còn hiệu lực
50 Thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT Quy định thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen (BĐG) đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi(02/2014/TT-BNNPTNT)

24/01/2014 Còn hiệu lực
51 Nghị quyết số 08/NQ-CP về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.(08/NQ-CP)

23/01/2014 Còn hiệu lực
52 Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014 - 2020(182/Q?-TTg)

23/01/2014 Còn hiệu lực
53 Thông tư số 01/2014/TT-BTNMT Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước về Tài nguyên và Môi trường(01/2014/TT-BTNMT)

14/01/2014 Còn hiệu lực
54 Thông tư số 57/2013/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường(57/2013/TT-BTNMT)

31/12/2013 Còn hiệu lực
55 Thông tư 56/2013/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật đo từ biển theo tàu(TT_56_BTNMT_31_12_2013)

31/12/2013 Còn hiệu lực
56 Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ dự báo(58/2013/TT-BTNMT)

31/12/2013 Hết hiệu lực
57 TT 52/2013/TT-BTNMT Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm(52/2013/TT-BTNMT)

27/12/2013 Còn hiệu lực
58 Thông tư 51/2013/TT-BTNMT, ngày 27/12/2013 về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra lũ(51/2013/TT-BTNMT)

27/12/2013 Hết hiệu lực
59 Thông tư số 43/2013/TT-BTNMT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường(43/2013/TT-BTNMT)

25/12/2013 Còn hiệu lực
60 Quyết định 77/2013/QĐ-TTg, ngày 24/12/2013, về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường(77/2013/Q?-TTg)

24/12/2013 Hết hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         
Thời tiết trong ngày
VTC14 |Thời tiết Hà Nội ngày 16/08/2017
Kem tri seo