Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Download
37 Quyết định số 2370/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công về tài nguyên và môi trường sử dụng ngân sách nhà nước(2370/QĐ-BTNMT)

01/07/2014 Còn hiệu lực
38 Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT Thông tư Quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản(02/2013/TT-BTNMT)

01/07/2014 Còn hiệu lực
39 Quyết định số 909/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa lũ hàng năm (909/QĐ-TTG)

16/06/2014 Còn hiệu lực
40 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước(27/2014/TT-BTNMT)

30/05/2014 Còn hiệu lực
41 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước(27/2014/TT-BTNMT)

30/05/2014 Còn hiệu lực
42 Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường(6/2014/TT-BTNMT)

28/05/2014 Còn hiệu lực
43 Thông tư 19/2014/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, Thông tư số 44/2012/TT-B(19/2014/TT-BGTVT)

28/05/2014 Còn hiệu lực
44 Thông tư 22/2014/TT-BTNMT Quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường c(22/2014/TT-BTNMT)

05/05/2014 Còn hiệu lực
45 Nghị định số 35/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường(Nghị định số 35/2014/N?-CP)

29/04/2014 Còn hiệu lực
46 Quyết định số 818/2014/QĐ-CTN về việc Việt Nam gia nhập Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thủy(818/2014/QĐ-CTN)

15/04/2014 Còn hiệu lực
47 Nghị quyết số 117-QĐ/BCSĐTNMT của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên Môi trường(117-QĐ/BCSĐTNMT)

11/04/2014 Còn hiệu lực
48 Thông tư số 09/2014/TT-BNNPTNT Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý(09/2014/TT-BNNPTNT)

26/03/2014 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         
Kem tri seo