Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Download
37 Quyết định số 818/2014/QĐ-CTN về việc Việt Nam gia nhập Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thủy(818/2014/QĐ-CTN)

15/04/2014 Còn hiệu lực
38 Nghị quyết số 117-QĐ/BCSĐTNMT của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên Môi trường(117-QĐ/BCSĐTNMT)

11/04/2014 Còn hiệu lực
39 Thông tư số 09/2014/TT-BNNPTNT Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý(09/2014/TT-BNNPTNT)

26/03/2014 Còn hiệu lực
40 Thông tư số 36/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen(6/2014/TT-BTC)

24/03/2014 Còn hiệu lực
41 Quyết định số 403/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020(403/QĐ-TTg)

20/03/2014 Còn hiệu lực
42 Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn(18/2014/QĐ-TTg)

03/03/2014 Còn hiệu lực
43 Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy (11/NQ-CP)

18/02/2014 Còn hiệu lực
44 Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt(12/2014/TT-BTNMT)

17/02/2014 Còn hiệu lực
45 Thông tư 09/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000(09/2014/TT-BTNMT)

17/02/2014 Còn hiệu lực
46 Thông tư 10/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000(10/2014/TT-BTNMT)

17/02/2014 Còn hiệu lực
47 Thông tư 11/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000(11/2014/TT-BTNMT)

17/02/2014 Còn hiệu lực
48 Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt (12/2014/TT-BTNMT)

17/02/2014 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         
Thời tiết trong ngày
VTC14 |Thời tiết Hà Nội ngày 16/08/2017
Kem tri seo