Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Download
229 Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước (118/2008/TTLT-BTC-BTNMT)

05/12/2008 Còn hiệu lực
230 Quyết định 158/2008/QĐ-TTg, ngày 02/12/2008 về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu(158/2008/Q?-TTg)

02/12/2008 Còn hiệu lực
231 Nghị định 120/2008/NĐ-CP, ngày 01/12/2008 về Quản lý lưu vực sông(120/2008/N?-CP)

01/12/2008 Còn hiệu lực
232 Nghị định về Quản lý lưu vực sông(120/2008/N?-CP)

01/12/2008 Còn hiệu lực
233 Nghị định 112/2008/NĐ-CP, ngày 20/10/2008 về việc quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi(112/2008/N?-CP)

20/10/2008 Còn hiệu lực
234 Nghị định về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi(112/2008/N?-CP)

19/10/2008 Còn hiệu lực
235 Quyết định 61/2008/NĐ-CP, ngày 9/5/2008 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn(61/2008/N?-CP)

09/05/2008 Hết hiệu lực
236 Quyết định 172/2007/QĐ-TTg, ngày 16/11/2007(172/2007/Q?-TTg)

16/11/2007 Hết hiệu lực
237 Quyết định 18/2006/QĐ-BTNMT, ngày 20/11/2006 về việc ban hành Mã luật Khí tượng bề mặt(18/2006/Q?-BTNMT)

20/11/2006 Hết hiệu lực
238 Quyết định 264/2006/QĐ-TTg, ngày 16/11/2006 về việc ban hành Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần(264/2006/QĐ-TTg)

16/11/2006 Còn hiệu lực
239 Nghị định 80/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.(80/2006/N?-CP)

09/08/2006 Còn hiệu lực
240 Thông tư số 02/2006/TT-BTNMT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 307/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ(02/2006/TT-BTNMT )

15/03/2006 Còn hiệu lực
Trang          11   12   13   14   15   16   17   18   19   20         
Kem tri seo