Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Download
13 Công văn Số 1091/KTTVQG-VP ngày 31/10/2016 của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia về việc Tăng cường quan trắc, cảnh báo và dự báo đợt mưa, lũ lớn tại khu vực Trung bộ, Tây nguyên và triều cường ở khu vực Nam bộ(1091/KTTVQG-VP)

31/10/2016 Còn hiệu lực
14 Quyết định Số 2495/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều ...(2495/QĐ-BTNMT)

28/10/2016 Còn hiệu lực
15 Công văn Số 303/DBTƯ ngày 07/10/2016 của Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương về việc cập nhật xu thế tình hình thủy văn khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ(303/DBTƯ)

07/10/2016 Còn hiệu lực
16 Thông tư Số 26/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo(29/9/2016)

29/09/2016 Còn hiệu lực
17 Quyết định Số 2018/QĐ- BTNMT ngày 01/9/2016 về việc Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại Bộ Tài nguyên và Môi trường(2018/QĐ-BTNMT)

01/09/2016 Còn hiệu lực
18 Quyết định 1277/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường(1277/QĐ-BTNMT)

06/06/2016 Còn hiệu lực
19 Thông tư Số 07/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia(07/2016/TT-BTNMT)

16/05/2016 Còn hiệu lực
20 Thông tư Số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia(08/2016/TT-BTNMT)

16/05/2016 Còn hiệu lực
21 Thông tư Số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn(06/2016/TT-BTNMT)

16/05/2016 Còn hiệu lực
22 Thông tư Số 05/2016/TT-BTNMT ngày 13/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia(05/2016/TT-BTNMT)

13/05/2016 Còn hiệu lực
23 Quyết định Số 588/BKHCN ngày 25/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; ... (QĐ 588/BKHCN)

25/03/2016 Còn hiệu lực
24 Quyết định Số 172/QĐ-BKHCN ngày 29/01/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020"(QĐ 172/QĐ-BKHCN)

29/01/2016 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         
Kem tri seo