Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Download
121 Công điện khẩn số 04 về phòng chống bão số 7/2012(04/CT-BTNMT)

05/10/2012 Hết hiệu lực
122 Quyết định 1474/QĐ-TTg, ngày 05/10/2012 về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020(1474/Q?-TTg)

05/10/2012 Hết hiệu lực
123 Quyết định số 1216/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030(1216/QĐ-TTg)

05/09/2012 Còn hiệu lực
124 Quyết định 1183/QĐ-TTg, ngày 30/8/2012 về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015(1183/Q?-TTg)

30/08/2012 Còn hiệu lực
125 Thông tư 09/2012/TT-BTNMT Thông tư quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen(09/2012/TT-BTNMT)

22/08/2012 Còn hiệu lực
126 Thành lập Ban điều phối liên ngành thực hiện Thỏa thuận đối tác chiến lược Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước()

05/07/2012 Còn hiệu lực
127 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước(75/Q?-PBVN)

05/07/2012 Còn hiệu lực
128 Về việc bổ sung nhân sự của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước(836/Q?-TTg)

05/07/2012 Còn hiệu lực
129 Quyết định số 799/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng” giai đoạn 2011(799/QĐ-TTg)

27/06/2012 Còn hiệu lực
130 LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC (17/2012/QH13)

21/06/2012 Còn hiệu lực
131 Quyết định số 784/QĐ-BTNMT Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn, mức chi thanh toán công tác phí và hội nghị phí sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường(784/QĐ-BTNMT)

29/05/2012 Còn hiệu lực
132 Quyết định số 1397/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng(1397/Q?-TTg)

25/05/2012 Còn hiệu lực
Trang          11   12   13   14   15   16   17   18   19   20         
Kem tri seo