Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Download
121 LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC (17/2012/QH13)

21/06/2012 Còn hiệu lực
122 Quyết định số 784/QĐ-BTNMT Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn, mức chi thanh toán công tác phí và hội nghị phí sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường(784/QĐ-BTNMT)

29/05/2012 Còn hiệu lực
123 Quyết định số 1397/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng(1397/Q?-TTg)

25/05/2012 Còn hiệu lực
124 Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT Thông tư quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng(04/2012/TT-BTNMT)

08/05/2012 Còn hiệu lực
125 Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT Thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng(20/2012/TT-BNNPTNT)

07/05/2012 Còn hiệu lực
126 Quyết định số 366/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012- 2015(366/QĐ-TTg)

31/03/2012 Còn hiệu lực
127 Quyết định 341/QĐ-BTNMT về việc ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh(341/Q?-BTNMT)

23/03/2012 Còn hiệu lực
128 Quyết định số 341/QĐ-BTNMT về việc ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh (341/Q?-BTNMT)

23/03/2012 Còn hiệu lực
129 Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ KIỂM TRA, XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT; LẬP VÀ ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN(01/2012/TT-BTNMT)

16/03/2012 Còn hiệu lực
130 Quyết định số 170/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn nguy hại đến năm 2025(170/QĐ-TTg)

18/02/2012 Còn hiệu lực
131 Quyết định 107QĐ-BTNMT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - x(107/Q?-BTNMT)

19/01/2012 Còn hiệu lực
132 Quyết định số 107/QĐ-BTNMT Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát tr(107/QĐ-BTNMT)

19/01/2012 Còn hiệu lực
Trang          11   12   13   14   15   16   17   18   19   20    
Thời tiết trong ngày
VTC14 |Thời tiết Hà Nội ngày 16/08/2017
Kem tri seo