Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Download
109 Nghị định số 21/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường(21/2013/NĐ-CP)

04/03/2013 Còn hiệu lực
110 Thông tư 26/2012/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn(26/2012/TT-BTNMT)

18/02/2013 Còn hiệu lực
111 Thông tư số 09/2013/TT-BNNPTNT Thông tư ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam(09/2013/TT-BNNPTNT)

31/01/2013 Còn hiệu lực
112 Quyết định số 263/QĐ-TTg Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015.(263/QĐ-TTg)

30/01/2013 Còn hiệu lực
113 Quyết định phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường(123/Q?-BTNMT)

30/01/2013 Còn hiệu lực
114 Quyết định 106/QĐ -BTNMT vê việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành(106/Q?-BTNMT)

29/01/2013 Còn hiệu lực
115 Quyết định số 106/QĐ-BTNMT Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành(106/QĐ-BTNMT)

29/01/2013 Còn hiệu lực
116 Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT Thông tư Quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất(01/2013/TT-BTNMT)

28/01/2013 Còn hiệu lực
117 Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu(02/2013/QĐ-TTg)

14/01/2013 Còn hiệu lực
118 Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg Quyết định về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng(04/2013/QĐ-TTg)

14/01/2013 Còn hiệu lực
119 Thông tư 25/2012/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng(25/2012/TT-BTNMT)

28/12/2012 Còn hiệu lực
120 Quyết định số 1660/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến năm 2020(1660/QĐ-TTg)

07/11/2012 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         
Kem tri seo