Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Download
109 Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg Quyết định về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng(04/2013/QĐ-TTg)

14/01/2013 Còn hiệu lực
110 Thông tư 25/2012/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng(25/2012/TT-BTNMT)

28/12/2012 Còn hiệu lực
111 Quyết định số 1660/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến năm 2020(1660/QĐ-TTg)

07/11/2012 Còn hiệu lực
112 Công điện khẩn số 04 về phòng chống bão số 7/2012(04/CT-BTNMT)

05/10/2012 Hết hiệu lực
113 Quyết định 1474/QĐ-TTg, ngày 05/10/2012 về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020(1474/Q?-TTg)

05/10/2012 Hết hiệu lực
114 Quyết định số 1216/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030(1216/QĐ-TTg)

05/09/2012 Còn hiệu lực
115 Quyết định 1183/QĐ-TTg, ngày 30/8/2012 về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015(1183/Q?-TTg)

30/08/2012 Còn hiệu lực
116 Thông tư 09/2012/TT-BTNMT Thông tư quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen(09/2012/TT-BTNMT)

22/08/2012 Còn hiệu lực
117 Thành lập Ban điều phối liên ngành thực hiện Thỏa thuận đối tác chiến lược Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước()

05/07/2012 Còn hiệu lực
118 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước(75/Q?-PBVN)

05/07/2012 Còn hiệu lực
119 Về việc bổ sung nhân sự của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước(836/Q?-TTg)

05/07/2012 Còn hiệu lực
120 Quyết định số 799/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng” giai đoạn 2011(799/QĐ-TTg)

27/06/2012 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         
Thời tiết trong ngày
VTC14 |Thời tiết Hà Nội ngày 16/08/2017
Kem tri seo