Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Download
1 Công văn số 271/TCKTTV-TCCB ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc thực hiện Năm an toàn giao thông 2019(271/TCKTTV-TCCB)

13/03/2019 Còn hiệu lực
2 Công văn Số 785/TCKTTV-TCCB ngày 31/8/2018 của Tổng cục KTTV về việc báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2018(785/TCKTTV-TCCB)

31/08/2018 Còn hiệu lực
3 Quyết định Số 2086 QĐ-BTNMT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ TN&MT()

28/06/2018 Còn hiệu lực
4 Thông tư Số 02/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, ...(02/2018/TT-BKHCN)

15/05/2018 Còn hiệu lực
5 Công văn Số: 04/KTTVQG-VP ngầy 03/01/2018 của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia về việc Tăng cường quan trắc, cảnh báo và dự báo phục vụ chỉ đạo phòng chống cơn bão số 1(04/KTTVQG-VP)

03/01/2018 Còn hiệu lực
6 Thông tư Số 66/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi Trường Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường(66/2017/TT-BTNMT)

22/12/2017 Còn hiệu lực
7 Phụ lục Thông tư Số 08/2017/TT-BKHCN()

26/06/2017 Còn hiệu lực
8 Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (Số: 08/2017/TT-BKHCN)

26/06/2017 Còn hiệu lực
9 Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000(Số 10/2017/TT-BTNMT)

06/06/2017 Còn hiệu lực
10 Quyết định Về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường(3086/QD-BTNMT )

14/02/2017 Còn hiệu lực
11 Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường(QĐ 3086/QĐ-BTNMT)

30/12/2016 Còn hiệu lực
12 Công văn Số 1348/KTTVQG-VP ngày 28/12/2016 của Trung tâm KTTV quốc gia về việc tăng cường quan trắc, cảnh báo và dự báo phục vụ chỉ đạo phòng chống mưa lũ tại các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên(Số 1348/KTTVQG-VP)

28/12/2016 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         
Thời tiết trong ngày
Thời tiết đô thị 18/11/2019
Kem tri seo