Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thư viện  /  Thư viện sách
Tên sách: Tài nguyên nước các hệ thống sông chính Việt Nam Tên sách: Tài nguyên nước các hệ thống sông chính Việt Nam Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Tài nguyên nước các hệ thống sông chính Việt Nam" của tác giả Trần Thanh Xuân (Chủ biên) do nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát hành năm 2012 gồm 519 trang.
Tên sách: Báo cáo môi trường quốc gia năm 2010 - Tổng quan môi trường Việt Nam Tên sách: Báo cáo môi trường quốc gia năm 2010 - Tổng quan môi trường Việt Nam Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Báo cáo môi trường quốc gia năm 2010 - Tổng quan môi trường Việt Nam" do Bộ Tài nguyên và Môi trường xuất bản 2010 gồm 201 trang.
Tên sách: Những giải pháp tiện lợi giải quyết thực tế phiền phức: Cách tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để giải quyết biến đổi khí hậu Tên sách: Những giải pháp tiện lợi giải quyết thực tế phiền phức: Cách tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để giải quyết biến đổi khí hậu Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Những giải pháp tiện lợi giải quyết thực tế phiền phức: Cách tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để giải quyết biến đổi khí hậu" do Ngân hàng thế giới xuất bản năm 2010 gồm 116...
Tên sách: Nghiên cứu văn hóa đô thị Trung Quốc Tên sách: Nghiên cứu văn hóa đô thị Trung Quốc Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Nghiên cứu văn hóa đô thị Trung Quốc" của tác giả Hồ Huệ Lâm, Trần Hân và Vương Phương Hoa (Chủ biên) do nhà xuất bản Chính trị quốc gia - sự thật phát hành năm 2011 gồm 539 trang.
Tên sách: Chỉ dẫn kỹ thuật công trình chỉnh trị sông Tên sách: Chỉ dẫn kỹ thuật công trình chỉnh trị sông Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Chỉ dẫn kỹ thuật công trình chỉnh trị sông" của tác giả Lương Phương Hậu (Chủ biên) do nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2011 gồm 342 trang.
Tên sách: Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam Tên sách: Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam" của tác giả Trần Thanh Xuân, Trần Thục và Hoàng Minh Tuyển do nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát hành năm 2011...
Tên sách: Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam Tên sách: Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam" của Viện Khoa học Khí tương Thủy văn và Môi trường do nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát hành năm 2011 gồm 259 trang.
Kỷ yếu: Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2006 – 2010. Kỷ yếu: Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2006 – 2010. Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Kỷ yếu: Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2006 – 2010" do Bộ Tài nguyên và Môi trường xuất bản năm 2011 gồm 407 trang.
Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực Sông Cả Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực Sông Cả Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực Sông Cả" do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường xuất bản năm 2010 gồm 109 trang.
Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực sông Thu Bồn Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực sông Thu Bồn Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực sông Thu Bồn" do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường xuất bản năm 2010 gồm...
Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực Sông Hồng – Thái Bình Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực Sông Hồng – Thái Bình Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực Sông Hồng – Thái Bình" do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường xuất bản năm...
Tin mới thư viện Ngày đăng: 26/06/2014 Thông tin thư viện Trung tâm KTTV quốc gia
 Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực sông Đồng Nai Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực sông Đồng Nai Ngày đăng: 27/05/2014 Cuốn sách “Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực sông Đồng Nai" do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường xuất bản năm 2010 gồm...
Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực sông Ba Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực sông Ba Ngày đăng: 27/05/2014 Cuốn sách “Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực sông Ba" do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường xuất bản năm 2010 gồm 101 trang.
 Tên sách: Giáo trình phát triển và quản lý tài nguyên nước ngầm Tên sách: Giáo trình phát triển và quản lý tài nguyên nước ngầm Ngày đăng: 27/05/2014 Cuốn sách “Giáo trình phát triển và quản lý tài nguyên nước ngầm" của tác giả Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên) do nhà xuất bản Giáo dục phát hành năm 2007 gồm 255 trang.
 Tên sách: Giáo trình cao học Thủy lợi Mô hình toán Thủy văn Tên sách: Giáo trình cao học Thủy lợi Mô hình toán Thủy văn Ngày đăng: 27/05/2014 Cuốn sách “Giáo trình cao học Thủy lợi Mô hình toán Thủy văn" của nhóm tác giả Lê Văn Nghinh, Bùi Công Quang và Hoàng Thanh Tùng do nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2006 gồm 162 trang.
Trang    1   2   3   4   5  
Kem tri seo