Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thư viện  /  Thư viện sách
Giáo trình Tuabin thủy lực (Vt 1597) Giáo trình Tuabin thủy lực (Vt 1597) Ngày đăng: 04/08/2014 Cuốn sách “Giáo trình Tuabin thủy lực" của Trường Đại học Thủy lợi do nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2008 gồm 217 trang.
Tài liệu: Thi công các công trình thủy lợi – Tập 1 (Vt 1594) Tài liệu: Thi công các công trình thủy lợi – Tập 1 (Vt 1594) Ngày đăng: 04/08/2014 Cuốn sách “Thi công các công trình thủy lợi" (Tập 1) của Trường Đại học Thủy lợi do nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2004 gồm 354 trang.
Tên sách: Địa chất công trình (Vt 1592) Tên sách: Địa chất công trình (Vt 1592) Ngày đăng: 04/08/2014 Cuốn sách “Địa chất công trình" của nhóm tác giả Nguyễn Uyên, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Định và Nguyễn Xuân Diến do nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2002 gồm 287 trang.
Tên sách: Vẽ kỹ thuật công trình thủy lợi (Vt 1591) Tên sách: Vẽ kỹ thuật công trình thủy lợi (Vt 1591) Ngày đăng: 04/08/2014 Cuốn sách “Vẽ kỹ thuật công trình thủy lợi" của Trường Đại học Thủy lợi do nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2004 gồm 76 trang.
Tên sách: Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước Tên sách: Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước" của tác giả Trần Đức Hạ (Chủ biên) do nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát hành năm 2009 gồm 276 trang.
Tên sách: Giáo trình Khoa học Trái Đất Tên sách: Giáo trình Khoa học Trái Đất Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn " Giáo trình Khoa học Trái đất" của tác giả Lưu Đức Hải - Trần Nghi do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành năm 2010 gồm 315 trang
Tên sách: Nước và con người Tên sách: Nước và con người Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn "Nước và con người" của tác giả Ngô Trọng Thuận- Vũ Văn Tuấn do nhà xuất bản Bản đồ phát hành năm 2009 gồm 275 trang
Tên sách: Sinh thái học các hệ sinh thái nước Tên sách: Sinh thái học các hệ sinh thái nước Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn " Sinh thái học các hệ sinh thái nước" của tác giả Vũ Trung Tạng do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành năm 2009 gồm 235 trang
Tên sách: Sinh thái học các hệ cửa sông Việt Nam Tên sách: Sinh thái học các hệ cửa sông Việt Nam Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách: "Sinh thái học các hệ cửa sông Việt Nam" của tác giả Vũ Trung Tạng do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành năm 2009 gồm 327 trang
Tên sách: Sóng biển đối với cảng biển Tên sách: Sóng biển đối với cảng biển Ngày đăng: 26/06/2014 Tên sách: Sóng biển đối với cảng biển
Sách mới thư viện: River Basin Modelling for Flood Risk Mitigation (Mô hình hóa lưu vực sông cho bài toán giảm nhẹ thiên tai do lũ) Sách mới thư viện: River Basin Modelling for Flood Risk Mitigation (Mô hình hóa lưu vực sông cho bài toán giảm nhẹ thiên tai do lũ) Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách: River Basin Modelling for Flood Risk Mitigation (Mô hình hóa lưu vực sông cho bài toán giảm nhẹ thiên tai do lũ) bởi 2 tác giả Donald W.Knight và Asaad Y.Shamseldin do nhà xuất bản Taylor & Francis ấn h...
Sách mới thư viện: Water Resources Planning and Management (Quy hoạch và quản lý nguồn nước) Sách mới thư viện: Water Resources Planning and Management (Quy hoạch và quản lý nguồn nước) Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Water Resources Planning and Management” - Quy hoạch và quản lý nguồn nước, tác giả R. Quentin Grafton và Karen Hussey, do nhà xuất bản Cambridge phát hành năm 2011 với tổng số 777 trang.
Tên sách: Kiểm soát ô nhiễm không khí đối với một số nguồn thải công nghiệp đặc trưng ở Việt Nam Tên sách: Kiểm soát ô nhiễm không khí đối với một số nguồn thải công nghiệp đặc trưng ở Việt Nam Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Kiểm soát ô nhiễm không khí đối với một số nguồn thải công nghiệp đặc trưng ở Việt Nam" của Viện Nghiên cứu cơ khí do nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát hành năm 2010...
Tên sách: Thủy lực sông ngòi Tên sách: Thủy lực sông ngòi Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Thủy lực sông ngòi" của tác giả Hà Văn Khối (Chủ biên) do nhà xuất bản Giáo dục phát hành năm 2007 gồm 111 trang.
Tên sách: Thủy lực học công trình chỉnh trị sông Tên sách: Thủy lực học công trình chỉnh trị sông Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Thủy lực học công trình chỉnh trị sông" của tác giả Phạm Thành Nam (Chủ biên) do nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2010 gồm 328 trang.
Tên sách: Tài liệu đào tạo tập huấn viên về biến đổi khí hậu Tên sách: Tài liệu đào tạo tập huấn viên về biến đổi khí hậu Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Tài liệu đào tạo tập huấn viên về biến đổi khí hậu" của tác giả Trương Quang Học (Chủ biên) do nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát hành năm 2011 gồm 282 trang.
Tên sách: Tiếng Anh trong kỹ thuật tài nguyên nước (English in Water Resources Engineering) Tên sách: Tiếng Anh trong kỹ thuật tài nguyên nước (English in Water Resources Engineering) Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Tiếng Anh trong kỹ thuật tài nguyên nước" (English in Water Resources Engineering) của tác giả Bùi Công Quang và Trần Mạnh Tuân do nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2009 gồm 258 trang.
Tên sách: Đo và kiểm tra môi trường Tên sách: Đo và kiểm tra môi trường Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Đo và kiểm tra môi trường" của tác giả Phạm Thượng Hàn do nhà xuất bản Giáo dục phát hành năm 2009 gồm 199 trang.
Trang    1   2   3   4   5  
Kem tri seo