Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thư viện  /  Thư viện sách
Physics and dynamics of clouds and precipitation (Vật lý và Động lực học của mây và mưa) Physics and dynamics of clouds and precipitation (Vật lý và Động lực học của mây và mưa) Ngày đăng: 03/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Flood management: Quản lý lũ (Lt 1211) Flood management: Quản lý lũ (Lt 1211) Ngày đăng: 20/06/2016 Tài liệu: "Flood management" (Quản lý lũ)của NXB DHI gồm 49 trang
Tên sách : Statistical Methods in the Atmospheric Sciences – Các phương pháp thống kê trong khoa học khí quyển ( Lv 378) Tên sách : Statistical Methods in the Atmospheric Sciences – Các phương pháp thống kê trong khoa học khí quyển ( Lv 378) Ngày đăng: 15/12/2014 Cuốn sách: “Statistical Methods in the Atmospheric Sciences” ( Các phương pháp thống kê trong khoa học khí quyển) của tác Daniel S. Wilks do nhà xuất bản Academic Press phát hành năm 1995 gồm 467 trang
Tên sách: Soil and Groundwater Pollution: Fundamentals, Risk Assessment and Legislation - Ô nhiễm nước ngầm và đất: những khái niệm cơ bản, đánh giá rủi ro và xây dựng luật (Lv 391) Tên sách: Soil and Groundwater Pollution: Fundamentals, Risk Assessment and Legislation - Ô nhiễm nước ngầm và đất: những khái niệm cơ bản, đánh giá rủi ro và xây dựng luật (Lv 391) Ngày đăng: 15/12/2014 Cuốn sách:“Soil and Groundwater Pollution: Fundamentals, Risk Assessment and Legislation” (Ô nhiễm nước ngầm và đất: những khái niệm cơ bản, đánh giá rủi ro và xây dựng luật) của tác giả Alexander J. B....
Tên sách: River Basin Modelling for Flood Risk Mitigation - Mô hình hóa lưu vực sông trong giảm thiểu tác hại lũ ( Lt 1112) Tên sách: River Basin Modelling for Flood Risk Mitigation - Mô hình hóa lưu vực sông trong giảm thiểu tác hại lũ ( Lt 1112) Ngày đăng: 15/12/2014 Cuốn sách : “River Basin Modelling for Flood Risk Mitigation” (Mô hình hóa lưu vực sông trong giảm thiểu tác hại lũ) của tác giả Donald W.Knight; Asaad Y.Shamseldin do nhà xuất bản CRC Press phát hành năm 2005...
Tên sách: Introduction to matrix computations -  Nhập môn tính toán ma trận ( Lv 362) Tên sách: Introduction to matrix computations - Nhập môn tính toán ma trận ( Lv 362) Ngày đăng: 15/12/2014 Cuốn sách: “Introduction to matrix computations” (Nhập môn tính toán ma trận) của tác giả G. W. Stewart do nhà xuất bản Academic Press phát hành năm 1973 gồm 294 trang
Tên sách: Hydrology and Floodplain Analysis – Thủy văn học và phân tích vùng ngập lụt ( Lt 1111) Tên sách: Hydrology and Floodplain Analysis – Thủy văn học và phân tích vùng ngập lụt ( Lt 1111) Ngày đăng: 15/12/2014 Cuốn sách : “Hydrology and Floodplain Analysis” (Thủy văn học và phân tích vùng ngập lụt ) của tác giả Phillip B. Bedien ; Wayne C. Huber và Baxter E. Vieux do nhà xuất bản Prentice Hall phát hành năm 2007 gồm...
Atmospheric and Oceanic fluid dynamics: Fundamentals and Large-Scale Circulation - Động lực học khí quyển và đại dương: Các khái niệm cơ bản và hoàn lưu quy mô lớn( Lt 1116) Atmospheric and Oceanic fluid dynamics: Fundamentals and Large-Scale Circulation - Động lực học khí quyển và đại dương: Các khái niệm cơ bản và hoàn lưu quy mô lớn( Lt 1116) Ngày đăng: 15/12/2014 Cuốn sách : “Atmospheric and Oceanic fluid dynamics: Fundamentals and Large-Scale Circulation” (Động lực học khí quyển và đại dương: Các khái niệm cơ bản và hoàn lưu quy mô lớn) của tác giả Geoffrey K....
Tên sách: Spectral methods in MATLAB - Phương pháp phổ với MATLAB ( Lt 1118) Tên sách: Spectral methods in MATLAB - Phương pháp phổ với MATLAB ( Lt 1118) Ngày đăng: 20/10/2014 Cuốn sách : Spectral methods in MATLAB (Phương pháp phổ với MATLAB) của tác giả Lloyd N. Trefethen do nhà xuất bản Society for Industrial and Applied Mathematics phát hành năm 2000 gồm 165 trang
Tên sách: Hydrology -  Thủy văn ( Lt 1098) Tên sách: Hydrology - Thủy văn ( Lt 1098) Ngày đăng: 20/10/2014 Cuốn sách “Hydrology” ( Thủy văn) của tác giả Wilfried Brutsaert do nhà xuất bản Cambridge phát hành năm 2005 gồm 605 trang
Tên sách : Earth’s climate past and future – Khí hậu trái đất xưa và nay ( Lt 1041) Tên sách : Earth’s climate past and future – Khí hậu trái đất xưa và nay ( Lt 1041) Ngày đăng: 20/10/2014 Cuốn sách : “ Earth’s climate past and future” ( Khí hậu trái đất xưa và nay) của tác giả William F. Ruddiman do nhà xuất bản W.H. Freeman and Company phát hành năm 2001 gồm 465 trang
Thông tin cập nhật từ Tổ Chức Khí tượng Thế giới: Sẵn sàng cho hiện tượng El Nino Thông tin cập nhật từ Tổ Chức Khí tượng Thế giới: Sẵn sàng cho hiện tượng El Nino Ngày đăng: 04/08/2014 Geneva, ngày 26 tháng 6 năm 2014 (WMO). Theo báo cáo của Tổ Chức Khí tượng Thế giới cập nhật về hiện tượng El Nino, 60% khả năng El Nino sẽ hình thành giữa tháng 6 và tháng 8, tăng 75 đến 80% trong...
Sách mới Thư viện: Terrestrial Hydrometeorology - Khí tượng Thủy văn Trái Đất Ngày đăng: 04/08/2014 Cuốn sách "Terrestrial Hydrometeorology" (Khí tượng Thủy văn Trái Đất) của tác giả W. James Shuttleworth do nhà xuất bản Wiley- Blackwell phát hành năm 2012 gồm 448 trang
Tên sách: Các bảng tính thủy lực (Vt 1600) Tên sách: Các bảng tính thủy lực (Vt 1600) Ngày đăng: 04/08/2014 Cuốn sách “Các bảng tính thủy lực" của Trường Đại học Thủy lợi do nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2005 gồm 67 trang.
Giáo trình Thủy công – Tập 1 (Vt 1599) Giáo trình Thủy công – Tập 1 (Vt 1599) Ngày đăng: 04/08/2014 Cuốn sách “Giáo trình Thủy công" (Tập 1) của Trường Đại học Thủy lợi do nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2004 gồm 318 trang.
Trang    1   2   3   4   5  
Kem tri seo