Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thư viện  /  Thư viện sách
Cloud-Resolving Modeling of Convective Processes (Mô hình hóa các quá trình đối lưu trong mây) Cloud-Resolving Modeling of Convective Processes (Mô hình hóa các quá trình đối lưu trong mây) Ngày đăng: 20/06/2017 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Tropical Circulation Systems and Monsoons ( Hệ thống tuần hoàn nhiệt đới và gió mùa) Tropical Circulation Systems and Monsoons ( Hệ thống tuần hoàn nhiệt đới và gió mùa) Ngày đăng: 20/06/2017 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Statistical Methods in the Atmospheric Sciences (Phương pháp thống kê trong khoa học khí quyển) (Lt 1115) Statistical Methods in the Atmospheric Sciences (Phương pháp thống kê trong khoa học khí quyển) (Lt 1115) Ngày đăng: 18/10/2016 Cuốn tài liệu:"Statistical Methods in the Atmospheric Sciences"- Phương pháp thống kê trong khoa học khí quyển, tác giả Daniel S. Wilks, do nhà xuất bản Elsevier phát hành năm 2006 với tổng số 630 trang
Tên sách: Từ điển Anh - Việt khoa học tự nhiên.  Tập 5: Khoa học trái đất (Vv 704) Tên sách: Từ điển Anh - Việt khoa học tự nhiên. Tập 5: Khoa học trái đất (Vv 704) Ngày đăng: 29/09/2016 "Từ điển Anh - Việt khoa học tự nhiên. Tập 5: Khoa học trái đất". Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2008.- 323tr.
Tên sách: Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học (Vv 703) Tên sách: Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học (Vv 703) Ngày đăng: 29/09/2016 N.P. Smirnov, P.A. Vainovsky, Iu.E. Titov. “Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học”: Phạm Văn Huấn (dịch). Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2005.- 276tr.
Tên sách: Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (Vv 702) Tên sách: Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (Vv 702) Ngày đăng: 29/09/2016 Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh. “Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững”. Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2007.- 338tr.
Tên sách: Bản đồ học (Vv 701) Tên sách: Bản đồ học (Vv 701) Ngày đăng: 29/09/2016 "Bản đồ học" của Tác giả K.A. Xalisep do Hoàng Phương Nga, Nhữ Thị Xuân (dịch). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.- 412tr.
Giới thiệu sách: Bản đồ địa hình (Vv 700) Giới thiệu sách: Bản đồ địa hình (Vv 700) Ngày đăng: 29/09/2016 Cuốn sách “Bản đồ địa hình" của tác giả Nhữ Thị Xuân do Nxb Đại học quốc gia Hà Nội xuất bản năm 2006 gồm 303tr.
Mesoscale meteorology in midlatitudes (Khí tượng quy mô vừa ở khu vực vĩ độ trung) Mesoscale meteorology in midlatitudes (Khí tượng quy mô vừa ở khu vực vĩ độ trung) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Hurricanes and climate change (Bão và biến đổi khí hậu) Hurricanes and climate change (Bão và biến đổi khí hậu) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Thunder and lightning ( Sấm và sét) Thunder and lightning ( Sấm và sét) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Drought: research and science-policy interfacing (Hạn hán: mối liên hệ giữa nghiên cứu và khoa học-chính sách đối mặt với hạn hán) Drought: research and science-policy interfacing (Hạn hán: mối liên hệ giữa nghiên cứu và khoa học-chính sách đối mặt với hạn hán) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
All about droughts (Basic meteorological phenomena) - (Tổng quan về hạn hán (Hiện tượng khí tượng cơ bản)) All about droughts (Basic meteorological phenomena) - (Tổng quan về hạn hán (Hiện tượng khí tượng cơ bản)) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Microphysics of clouds and precipitation (Vi vật lý mây và mưa) Microphysics of clouds and precipitation (Vi vật lý mây và mưa) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Microphysics of clouds and precipitation (Vi vật lý mây và mưa) Microphysics of clouds and precipitation (Vi vật lý mây và mưa) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Radar Hydrology: Principles, models, and applications (Ra đa thủy văn: Nguyên tắc, mô hình và ứng dụng) Radar Hydrology: Principles, models, and applications (Ra đa thủy văn: Nguyên tắc, mô hình và ứng dụng) Ngày đăng: 03/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Storm and cloud dynamics, 2nd Edition (Động lực học của xoáy và mây) Storm and cloud dynamics, 2nd Edition (Động lực học của xoáy và mây) Ngày đăng: 03/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Trang    1   2   3   4   5  
Kem tri seo