Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thư viện  /  Thư viện sách
Thông tin Danh mục tài liệu Tiếng Việt, đề tài nghiên cứu, báo cáo khoa học tại Thư viện Khí tượng Thủy văn Ngày đăng: 02/05/2019 Thông tin Danh mục tài liệu Tiếng Việt: Mô tả các thông tin thư mục của các tài liệu Tiếng Việt bao gồm các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, các sách giáo trình, sách tham khảo...
Bulletin (Bản tin) Bulletin (Bản tin) Ngày đăng: 22/01/2019
Giáo trình "Nhập môn Kỹ thuật dự báo thời tiết số" Ngày đăng: 21/08/2018 Giáo trình "Nhập môn Kỹ thuật dự báo thời tiết số" (NXB Hà Nội 2002) - T. N. Krishnamurti, 219 Trang, Người biên dịch: Kiều Thị Xin.
Giới thiệu sách Giáo trình “Thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu” (Vv 767) Giới thiệu sách Giáo trình “Thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu” (Vv 767) Ngày đăng: 14/08/2018 PGS.TS. Trần Hồng Thái (Chủ biên), …. Giáo trình “Thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu”: Giáo trình.-H: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.-199tr.;16x24 cm.
Giới thiệu sách “Giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai lưu vực sông Lô - Chảy” (Vv 766) Giới thiệu sách “Giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai lưu vực sông Lô - Chảy” (Vv 766) Ngày đăng: 08/08/2018 Lã Thanh Hà (Chủ biên), Nguyễn Đình Kỳ. “Giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai lưu vực sông Lô - Chảy”: Sách chuyên khảo.-H: Tài nguyên Môi...
Giới thiệu sách “Giáo trình thống kê khí hậu” (Vv 765) Giới thiệu sách “Giáo trình thống kê khí hậu” (Vv 765) Ngày đăng: 01/08/2018 Hoàng Đức Cường, Nguyễn Trọng Hiệu. “Giáo trình thống kê khí hậu”.- H: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2012.-205tr.: hình vẽ, bảng số liệu; 16x24 cm
Hurricanes and climate change (Bão và biến đổi khí hậu) Hurricanes and climate change (Bão và biến đổi khí hậu) Ngày đăng: 19/07/2018 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Dynamics and predictability of large-scale high-impact weather and climate events (Động lực và khả năng dự báo thời tiết và khí hậu có ảnh hưởng lớn đến các sự kiện lớn) Dynamics and predictability of large-scale high-impact weather and climate events (Động lực và khả năng dự báo thời tiết và khí hậu có ảnh hưởng lớn đến các sự kiện lớn) Ngày đăng: 19/07/2018 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Weather Analysis and Forecasting ((Phân tích và dự báo thời tiết: Áp dụng hình ảnh hơi nước của vệ tinh và phân tích tiềm năng (Phiên bản thứ 2)) Weather Analysis and Forecasting ((Phân tích và dự báo thời tiết: Áp dụng hình ảnh hơi nước của vệ tinh và phân tích tiềm năng (Phiên bản thứ 2)) Ngày đăng: 19/07/2018 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Climate Hazard Crises in Asian Societies and Environments (Rủi ro về khí hậu trong các xã hội và môi trường Châu Á) Climate Hazard Crises in Asian Societies and Environments (Rủi ro về khí hậu trong các xã hội và môi trường Châu Á) Ngày đăng: 19/07/2018 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Giới thiệu: Giới thiệu: "Sổ tay ABC về biến đổi khí hậu" Ngày đăng: 04/07/2018 Tài liệu được xây dựng bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với Trung tâm sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn), Tổ chức Plan tại Việt Nam và Cơ quan Phát triển quốc tế...
Giới thiệu sách chuyên khảo: “Đánh giá ngưỡng chịu tải môi trường nước Sông Nhuệ và Sông Đáy” (Vv 764) Giới thiệu sách chuyên khảo: “Đánh giá ngưỡng chịu tải môi trường nước Sông Nhuệ và Sông Đáy” (Vv 764) Ngày đăng: 02/07/2018 Trần Hồng Thái, Phan Đình Tuấn. “Đánh giá ngưỡng chịu tải môi trường nước Sông Nhuệ và Sông Đáy”: Chuyên khảo.-H: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2017.-178tr.;16x24 cm.
Giới thiệu sách: Giới thiệu sách: "Kiến thức phòng ngừa, ứng phó thiên tai từ biển" (Vv 763) Ngày đăng: 13/06/2018 Kiến thức phòng ngừa, ứng phó thiên tai từ biển: Bão, ngập lụt ở vùng ven biển, xói lở bờ biển, xâm nhập mặn: cơ chế hình thành, tác hại của từng loại thiên tai và các phương pháp phòng...
Giới thiệu sách “Quy định kỹ thuật quan trắc mây” Giới thiệu sách “Quy định kỹ thuật quan trắc mây” Ngày đăng: 03/05/2018 Mây là một yếu tố khí tượng, biểu hiện tầng kết khí quyển và một phần trường gió trên cao, biểu hiện một hình thế thời tiết, liên quan chặt chẽ đến thời tiết, có ảnh hưởng đến các...
GIỚI THIỆU SÁCH “ATLAS MÂY QUỐC TẾ” GIỚI THIỆU SÁCH “ATLAS MÂY QUỐC TẾ” Ngày đăng: 10/04/2018 “If we want to forecast weather we have to understand clouds. If we want to model the climate system we have to understand clouds. And if we want to predict the availability of water resources, we have to understand clouds” (“Nếu chúng ta...
Handbook of Drought Indicators and Indices (Sổ tay về chỉ số hạn hán và các chỉ số) Handbook of Drought Indicators and Indices (Sổ tay về chỉ số hạn hán và các chỉ số) Ngày đăng: 27/12/2017 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng số (Digital - Free) của Tổ chức Khí tượng Thế giới xuất bản năm 2016 ( WMO- No. 1173).
Weather radar polarimetry (Phép phân cực ra đa thời tiết) Weather radar polarimetry (Phép phân cực ra đa thời tiết) Ngày đăng: 20/06/2017 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Mathematical Paradigms of Climate Science (Mô hình toán học vào Khoa học Khí hậu) Mathematical Paradigms of Climate Science (Mô hình toán học vào Khoa học Khí hậu) Ngày đăng: 20/06/2017 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Trang    1   2   3   4   5  
Thời tiết trong ngày
Thời tiết đô thị 18/11/2019
Kem tri seo