Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thư viện  /  Thư viện sách
Giới thiệu: Giới thiệu: "Sổ tay ABC về biến đổi khí hậu" Ngày đăng: 04/07/2018 Tài liệu được xây dựng bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với Trung tâm sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn), Tổ chức Plan tại Việt Nam và Cơ quan Phát triển quốc tế...
Giới thiệu sách chuyên khảo: “Đánh giá ngưỡng chịu tải môi trường nước Sông Nhuệ và Sông Đáy” (Vv 764) Giới thiệu sách chuyên khảo: “Đánh giá ngưỡng chịu tải môi trường nước Sông Nhuệ và Sông Đáy” (Vv 764) Ngày đăng: 02/07/2018 Trần Hồng Thái, Phan Đình Tuấn. “Đánh giá ngưỡng chịu tải môi trường nước Sông Nhuệ và Sông Đáy”: Chuyên khảo.-H: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2017.-178tr.;16x24 cm.
Giáo trình “Thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu” (Vv 767) Giáo trình “Thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu” (Vv 767) Ngày đăng: 29/06/2018 PGS.TS. Trần Hồng Thái (Chủ biên), …. Giáo trình “Thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu”: Giáo trình.-H: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.-199tr.;16x24 cm.
Giới thiệu sách: Giới thiệu sách: "Kiến thức phòng ngừa, ứng phó thiên tai từ biển" (Vv 763) Ngày đăng: 13/06/2018 Kiến thức phòng ngừa, ứng phó thiên tai từ biển: Bão, ngập lụt ở vùng ven biển, xói lở bờ biển, xâm nhập mặn: cơ chế hình thành, tác hại của từng loại thiên tai và các phương pháp phòng...
Giới thiệu sách “Quy định kỹ thuật quan trắc mây” Giới thiệu sách “Quy định kỹ thuật quan trắc mây” Ngày đăng: 03/05/2018 Mây là một yếu tố khí tượng, biểu hiện tầng kết khí quyển và một phần trường gió trên cao, biểu hiện một hình thế thời tiết, liên quan chặt chẽ đến thời tiết, có ảnh hưởng đến các...
GIỚI THIỆU SÁCH “ATLAS MÂY QUỐC TẾ” GIỚI THIỆU SÁCH “ATLAS MÂY QUỐC TẾ” Ngày đăng: 10/04/2018 “If we want to forecast weather we have to understand clouds. If we want to model the climate system we have to understand clouds. And if we want to predict the availability of water resources, we have to understand clouds” (“Nếu chúng ta...
Handbook of Drought Indicators and Indices (Sổ tay về chỉ số hạn hán và các chỉ số) Handbook of Drought Indicators and Indices (Sổ tay về chỉ số hạn hán và các chỉ số) Ngày đăng: 27/12/2017 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng số (Digital - Free) của Tổ chức Khí tượng Thế giới xuất bản năm 2016 ( WMO- No. 1173).
Thông tin Danh mục tài liệu Tiếng Việt tại Thư viện Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia Ngày đăng: 29/09/2017 Thông tin Danh mục tài liệu Tiếng Việt: Mô tả các thông tin thư mục của các tài liệu Tiếng Việt bao gồm các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, các sách giáo trình, sách tham khảo...
Weather radar polarimetry (Phép phân cực ra đa thời tiết) Weather radar polarimetry (Phép phân cực ra đa thời tiết) Ngày đăng: 20/06/2017 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Mathematical Paradigms of Climate Science (Mô hình toán học vào Khoa học Khí hậu) Mathematical Paradigms of Climate Science (Mô hình toán học vào Khoa học Khí hậu) Ngày đăng: 20/06/2017 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Cloud-Resolving Modeling of Convective Processes (Mô hình hóa các quá trình đối lưu trong mây) Cloud-Resolving Modeling of Convective Processes (Mô hình hóa các quá trình đối lưu trong mây) Ngày đăng: 20/06/2017 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Tropical Circulation Systems and Monsoons ( Hệ thống tuần hoàn nhiệt đới và gió mùa) Tropical Circulation Systems and Monsoons ( Hệ thống tuần hoàn nhiệt đới và gió mùa) Ngày đăng: 20/06/2017 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Statistical Methods in the Atmospheric Sciences (Phương pháp thống kê trong khoa học khí quyển) (Lt 1115) Statistical Methods in the Atmospheric Sciences (Phương pháp thống kê trong khoa học khí quyển) (Lt 1115) Ngày đăng: 18/10/2016 Cuốn tài liệu:"Statistical Methods in the Atmospheric Sciences"- Phương pháp thống kê trong khoa học khí quyển, tác giả Daniel S. Wilks, do nhà xuất bản Elsevier phát hành năm 2006 với tổng số 630 trang
Tên sách: Từ điển Anh - Việt khoa học tự nhiên.  Tập 5: Khoa học trái đất (Vv 704) Tên sách: Từ điển Anh - Việt khoa học tự nhiên. Tập 5: Khoa học trái đất (Vv 704) Ngày đăng: 29/09/2016 "Từ điển Anh - Việt khoa học tự nhiên. Tập 5: Khoa học trái đất". Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2008.- 323tr.
Tên sách: Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học (Vv 703) Tên sách: Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học (Vv 703) Ngày đăng: 29/09/2016 N.P. Smirnov, P.A. Vainovsky, Iu.E. Titov. “Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học”: Phạm Văn Huấn (dịch). Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2005.- 276tr.
Tên sách: Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (Vv 702) Tên sách: Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (Vv 702) Ngày đăng: 29/09/2016 Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh. “Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững”. Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2007.- 338tr.
Tên sách: Bản đồ học (Vv 701) Tên sách: Bản đồ học (Vv 701) Ngày đăng: 29/09/2016 "Bản đồ học" của Tác giả K.A. Xalisep do Hoàng Phương Nga, Nhữ Thị Xuân (dịch). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.- 412tr.
Trang    1   2   3   4   5  
Kem tri seo