Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tin tức - Sự kiện  /  Tin nội bộ
Báo cáo kết thúc Dự án  “Xây dựng hệ thống cảnh báo úng ngập thời gian thực cho nội thành Hà Nội” Báo cáo kết thúc Dự án “Xây dựng hệ thống cảnh báo úng ngập thời gian thực cho nội thành Hà Nội” Ngày đăng: 14/01/2017 Sáng ngày 13/1/2017 tại Hà Nội, thực hiện theo Quyết định số 461/QĐ-KTTVQG ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia về việc thành lập Hội đồng...
Hội thảo Hội thảo "Ứng dụng công nghệ nhận dạng chữ viết, giản đồ tự ghi KTTV trong công tác thông tin và dữ liệu KTTV" Ngày đăng: 12/01/2017 Chiều ngày 11/1/2017, tại Hà Nội Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn tổ chức Hội thảo "Ứng dụng công nghệ nhận dạng chữ viết, giản đồ tự ghi KTTV trong công tác thông tin v...
Thông báo tuyển dụng viên chức Thông báo tuyển dụng viên chức Ngày đăng: 25/12/2016
Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 Ngày đăng: 24/12/2016 Thực hiện Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 666/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 5 năm 2012 và Công văn số 5427/BTNMT-VP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài...
Hội thảo “Phụ nữ khí tượng thủy văn với công tác nghiên cứu khoa học” Hội thảo “Phụ nữ khí tượng thủy văn với công tác nghiên cứu khoa học” Ngày đăng: 23/12/2016 Sáng ngày 22/12/2016 tại Hải Phòng, Ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế tổ chức buổi Hội thảo “Phụ nữ khí tượng thủy văn với công tác nghiên cứu khoa học”.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 Ngày đăng: 23/12/2016 Chiều ngày 22/12/2016, tại Hà Nội Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết  công tác năm 2016 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 Ngày đăng: 22/12/2016 Sáng ngày 21/12/2016, tại Hà Nội Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Tham dự...
Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 Ngày đăng: 22/12/2016 Sáng ngày 22/12/2016, tại Hà Nội Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
ĐÀI KTTV KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017 ĐÀI KTTV KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017 Ngày đăng: 21/12/2016 Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia về việc hướng dẫn tổ chức Tổng kết công tác năm 2016. Sáng 20/12/2016 Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Bắc...
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ:  Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 Ngày đăng: 21/12/2016 Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy (KTTV) văn quốc gia về việc hướng dẫn tổ chức Tổng kết công tác năm 2016. Sáng 20/12/2016 tại Nha Trang, Đài KTTV Khu vực Nam Trung...
Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017 Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017 Ngày đăng: 19/12/2016 Sáng ngày 19/12/2016, tại Hà Nội Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn (KTTV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 Ngày đăng: 17/12/2016 Sáng ngày 16/12/2016, tại Hà Nội Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thuỷ văn Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thuỷ văn Ngày đăng: 08/12/2016 Chiều ngày 07/12/2016, tại Hà Nội Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thuỷ văn (KTTV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Ông Lê Thanh...
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017 Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017 Ngày đăng: 07/12/2016 Chiều ngày 1/12/2016, tại Hà Nội Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế (KHCN&HTQT) phối hợp cùng Tạp chí Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và đề ra...
Xét duyệt thuyết minh đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động đánh giá khách quan chất lượng dự báo tại các điểm trạm trên khu vực Việt Nam” Xét duyệt thuyết minh đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động đánh giá khách quan chất lượng dự báo tại các điểm trạm trên khu vực Việt Nam” Ngày đăng: 06/12/2016 Chiều ngày 5/12/2016, tại Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường đã thành lập Hội đồng tuyển chọn, xét duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động đánh giá khách quan chất lượng dự...
Lễ chuyển giao sản phẩm thuộc đề tài Khoa học Công nghệ “Nghiên cứu xây dựng giải pháp quản lý mạng lưới các trạm khí tượng thủy văn và hải văn tự động” Lễ chuyển giao sản phẩm thuộc đề tài Khoa học Công nghệ “Nghiên cứu xây dựng giải pháp quản lý mạng lưới các trạm khí tượng thủy văn và hải văn tự động” Ngày đăng: 05/12/2016 Ngày 03/12/2016, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết chuyển giao sản phẩm thuộc đề tài KHCN “Nghiên cứu xây dựng giải pháp quản lý mạng lưới các trạm khí tượng thủy văn và hải văn tự...
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc tổng kết công tác năm 2016 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc tổng kết công tác năm 2016 Ngày đăng: 03/12/2016 Chiều ngày 02/12 tại Hải Phòng, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Ban Kế hoạch – Tài chính Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Ban Kế hoạch – Tài chính Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Ngày đăng: 02/12/2016 Thực hiện Quy chế làm việc của Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-KTTVQG của Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia, sáng ngày 2/12/2016, tại H...
Trang          11   12   13   14   15   16   17   18   19   20       
Thời tiết trong ngày
Thời tiết các thành phố lớn 19/04/2019
Kem tri seo