Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tin tức - Sự kiện  /  Tin nội bộ
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết  công tác năm 2016 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 Ngày đăng: 22/12/2016 Sáng ngày 21/12/2016, tại Hà Nội Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Tham dự...
Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 Ngày đăng: 22/12/2016 Sáng ngày 22/12/2016, tại Hà Nội Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
ĐÀI KTTV KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017 ĐÀI KTTV KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017 Ngày đăng: 21/12/2016 Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia về việc hướng dẫn tổ chức Tổng kết công tác năm 2016. Sáng 20/12/2016 Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Bắc...
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ:  Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 Ngày đăng: 21/12/2016 Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy (KTTV) văn quốc gia về việc hướng dẫn tổ chức Tổng kết công tác năm 2016. Sáng 20/12/2016 tại Nha Trang, Đài KTTV Khu vực Nam Trung...
Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017 Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017 Ngày đăng: 19/12/2016 Sáng ngày 19/12/2016, tại Hà Nội Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn (KTTV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 Ngày đăng: 17/12/2016 Sáng ngày 16/12/2016, tại Hà Nội Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thuỷ văn Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thuỷ văn Ngày đăng: 08/12/2016 Chiều ngày 07/12/2016, tại Hà Nội Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thuỷ văn (KTTV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Ông Lê Thanh...
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017 Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017 Ngày đăng: 07/12/2016 Chiều ngày 1/12/2016, tại Hà Nội Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế (KHCN&HTQT) phối hợp cùng Tạp chí Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và đề ra...
Xét duyệt thuyết minh đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động đánh giá khách quan chất lượng dự báo tại các điểm trạm trên khu vực Việt Nam” Xét duyệt thuyết minh đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động đánh giá khách quan chất lượng dự báo tại các điểm trạm trên khu vực Việt Nam” Ngày đăng: 06/12/2016 Chiều ngày 5/12/2016, tại Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường đã thành lập Hội đồng tuyển chọn, xét duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động đánh giá khách quan chất lượng dự...
Lễ chuyển giao sản phẩm thuộc đề tài Khoa học Công nghệ “Nghiên cứu xây dựng giải pháp quản lý mạng lưới các trạm khí tượng thủy văn và hải văn tự động” Lễ chuyển giao sản phẩm thuộc đề tài Khoa học Công nghệ “Nghiên cứu xây dựng giải pháp quản lý mạng lưới các trạm khí tượng thủy văn và hải văn tự động” Ngày đăng: 05/12/2016 Ngày 03/12/2016, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết chuyển giao sản phẩm thuộc đề tài KHCN “Nghiên cứu xây dựng giải pháp quản lý mạng lưới các trạm khí tượng thủy văn và hải văn tự...
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc tổng kết công tác năm 2016 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc tổng kết công tác năm 2016 Ngày đăng: 03/12/2016 Chiều ngày 02/12 tại Hải Phòng, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Ban Kế hoạch – Tài chính Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Ban Kế hoạch – Tài chính Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Ngày đăng: 02/12/2016 Thực hiện Quy chế làm việc của Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-KTTVQG của Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia, sáng ngày 2/12/2016, tại H...
Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV& MT  Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV& MT Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Ngày đăng: 02/12/2016 Sáng ngày 2/12/2016, tại Hà Nội, Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV& MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tham dự có đại...
Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 Ngày đăng: 02/12/2016 Sáng ngày 2/12/2016, tại Hà Nội Đài Khí tượng cao không tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng...
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017 Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017 Ngày đăng: 01/12/2016 Chiều ngày 1/12/2016, tại Hà Nội Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế (KHCN&HTQT) kết hợp cùng Tạp chí Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và ra phương...
Hội thảo “Tăng cường công tác khí tượng thủy văn tại Việt Nam” Hội thảo “Tăng cường công tác khí tượng thủy văn tại Việt Nam” Ngày đăng: 26/11/2016 Sáng 25/11/2016, tại Hà Nội Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia phối hợp với Công ty Meisei Electric Nhật Bản tổ chức hội thảo “Tăng cường công tác khí tượng thủy văn tại Việt Nam”....
BẾ MẠC HỘI THẢO LUÂN PHIÊN ỦY BAN BÃO 2016 BẾ MẠC HỘI THẢO LUÂN PHIÊN ỦY BAN BÃO 2016 Ngày đăng: 18/11/2016 Sáng ngày 17/11 tại Hà Nội, Hội thảo luân phiên năm 2016 của Ủy ban Bão với chủ đề " Nước dâng do bão" diễn ra từ ngày 15-17/11/2016 đã bế mạc thành công tốt đẹp.
Báo cáo kết quả khoa học và công nghệ Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin khí tượng thủy văn cho thiết bị  di động trên nền điện toán đám mây Báo cáo kết quả khoa học và công nghệ Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin khí tượng thủy văn cho thiết bị di động trên nền điện toán đám mây Ngày đăng: 04/11/2016 Thực hiện Quyết định số 389/QĐ-KTTVQG ngày 20 tháng 10 năm 2016 về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Tổng Giám đốc...
Trang          11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  
Kem tri seo