Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tin tức - Sự kiện  /  Tài nguyên nước, môi trường
Phê duyệt “Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi”
Ngày đăng: 12/03/2014
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã ký ban hành Quyết định số 794/QĐ-BNN-TCTL về Phê duyệt “Đề án tái cơ cấu ngành thủy lợi”. Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao hiệu quả ngành thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
Theo đó, các nhiệm vụ đặt ra của Đề án bao gồm: Một là, củng cố, phát triển thủy lợi nội đồng, gắn với xây dựng nông thôn mới: Nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi nội đồng, đáp ứng các phương thức canh tác tốt để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, đáp ứng linh hoạt yêu cầu thị trường, nâng cao thu nhập của nông dân; củng cố tổ chức thủy nông cơ sở.

Hai là,củng cố các tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi: Nâng cao hiệu quả quản lý, đổi mới cơ chế vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ hệ thống; nâng cao chất lượng hệ thống công trình, chống xuống cấp, bền vững về kỹ thuật và tài chính, từng bước hiện đại hóa.

Ba là, phát triển một nền nông nghiệp chủ động tưới, tiêu theo hướng hiện đại: Đẩy mạnh trên diện rộng các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho các cây trồng cạn chủ lực: cà phê, hồ tiêu, chè, cây điều, cây mái, cây ăn quả, rau, hoa,… Trọng tâm khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung và miền núi phía Bắc.

Bốn là, phát triển hạ tầng thủy lợi phục vụ vùng thâm canh nuôi trồng thủy sản với đối tượng nuôi chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng,…) ở Đồng bằng sông Cửu Long, các khu vực ven biển Trung Bộ.

Năm là, nâng cao mức bảo đảm an toàn phòng chống thiên tai, bão, lũ, lụt, an toàn hồ đập. Chủ động phòng chống, né tránh hoặc thích nghi để giảm thiểu tổn thất, bảo vệ an toàn cho dân cư, đảm bảo ổn định và phát triển sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Sáu là, nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro thiên tai và an toàn đập bằng áp dụng các công nghệ tiên tiến và nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, ưu tiên các giải pháp phi công trình.

Bảy là, nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn theo hướng bền vững cả về kết cấu hạ tầng, mô hình quản lý và tài chính.

Bên cạnh đó, Đề án cũng đưa ra giải pháp chủ yếu để thực hiện là phải đổi mới công tác quy hoạch. Quy hoạch thủy lợi gắn chặt với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ thủy lợi và tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp. Bên cạnh đó, đổi mới khoa học công nghệ, nghiên cứu tích hợp thiết bị, tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo mưa lũ, hạn, mặn, nghiên cứu chế độ thủy văn, dòng chảy để nâng cao chất lượng quy trình vận hành hồ chứa bao gồm cả tình huống khẩn cấp...

Tác giả bài viết: dwrm tổng hợp

Trang          71   72   73  
Thời tiết trong ngày
VTC14 | Thời tiết các thành phố lớn 16/01/2018
Kem tri seo