Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thư viện  /  Thư viện sách  /  Sách hay cho bạn
Giới thiệu sách Giáo trình “Thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu” (Vv 767) Giới thiệu sách Giáo trình “Thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu” (Vv 767) Ngày đăng: 14/08/2018 PGS.TS. Trần Hồng Thái (Chủ biên), …. Giáo trình “Thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu”: Giáo trình.-H: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.-199tr.;16x24 cm.
Giới thiệu sách “Giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai lưu vực sông Lô - Chảy” (Vv 766) Giới thiệu sách “Giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai lưu vực sông Lô - Chảy” (Vv 766) Ngày đăng: 08/08/2018 Lã Thanh Hà (Chủ biên), Nguyễn Đình Kỳ. “Giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai lưu vực sông Lô - Chảy”: Sách chuyên khảo.-H: Tài nguyên Môi...
Giới thiệu sách “Giáo trình thống kê khí hậu” (Vv 765) Giới thiệu sách “Giáo trình thống kê khí hậu” (Vv 765) Ngày đăng: 01/08/2018 Hoàng Đức Cường, Nguyễn Trọng Hiệu. “Giáo trình thống kê khí hậu”.- H: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2012.-205tr.: hình vẽ, bảng số liệu; 16x24 cm
Giới thiệu sách chuyên khảo: “Đánh giá ngưỡng chịu tải môi trường nước Sông Nhuệ và Sông Đáy” (Vv 764) Giới thiệu sách chuyên khảo: “Đánh giá ngưỡng chịu tải môi trường nước Sông Nhuệ và Sông Đáy” (Vv 764) Ngày đăng: 02/07/2018 Trần Hồng Thái, Phan Đình Tuấn. “Đánh giá ngưỡng chịu tải môi trường nước Sông Nhuệ và Sông Đáy”: Chuyên khảo.-H: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2017.-178tr.;16x24 cm.
Giới thiệu sách: Giới thiệu sách: "Kiến thức phòng ngừa, ứng phó thiên tai từ biển" (Vv 763) Ngày đăng: 13/06/2018 Kiến thức phòng ngừa, ứng phó thiên tai từ biển: Bão, ngập lụt ở vùng ven biển, xói lở bờ biển, xâm nhập mặn: cơ chế hình thành, tác hại của từng loại thiên tai và các phương pháp phòng...
Giới thiệu sách “Quy định kỹ thuật quan trắc mây” Giới thiệu sách “Quy định kỹ thuật quan trắc mây” Ngày đăng: 03/05/2018 Mây là một yếu tố khí tượng, biểu hiện tầng kết khí quyển và một phần trường gió trên cao, biểu hiện một hình thế thời tiết, liên quan chặt chẽ đến thời tiết, có ảnh hưởng đến các...
GIỚI THIỆU SÁCH “ATLAS MÂY QUỐC TẾ” GIỚI THIỆU SÁCH “ATLAS MÂY QUỐC TẾ” Ngày đăng: 10/04/2018 “If we want to forecast weather we have to understand clouds. If we want to model the climate system we have to understand clouds. And if we want to predict the availability of water resources, we have to understand clouds” (“Nếu chúng ta...
Kem tri seo