Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thư viện  /  Thư viện sách  /  Tài liệu điện tử
Bulletin (Bản tin) Bulletin (Bản tin) Ngày đăng: 22/01/2019
Giáo trình "Nhập môn Kỹ thuật dự báo thời tiết số" Ngày đăng: 21/08/2018 Giáo trình "Nhập môn Kỹ thuật dự báo thời tiết số" (NXB Hà Nội 2002) - T. N. Krishnamurti, 219 Trang, Người biên dịch: Kiều Thị Xin.
Hurricanes and climate change (Bão và biến đổi khí hậu) Hurricanes and climate change (Bão và biến đổi khí hậu) Ngày đăng: 19/07/2018 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Dynamics and predictability of large-scale high-impact weather and climate events (Động lực và khả năng dự báo thời tiết và khí hậu có ảnh hưởng lớn đến các sự kiện lớn) Dynamics and predictability of large-scale high-impact weather and climate events (Động lực và khả năng dự báo thời tiết và khí hậu có ảnh hưởng lớn đến các sự kiện lớn) Ngày đăng: 19/07/2018 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Weather Analysis and Forecasting ((Phân tích và dự báo thời tiết: Áp dụng hình ảnh hơi nước của vệ tinh và phân tích tiềm năng (Phiên bản thứ 2)) Weather Analysis and Forecasting ((Phân tích và dự báo thời tiết: Áp dụng hình ảnh hơi nước của vệ tinh và phân tích tiềm năng (Phiên bản thứ 2)) Ngày đăng: 19/07/2018 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Climate Hazard Crises in Asian Societies and Environments (Rủi ro về khí hậu trong các xã hội và môi trường Châu Á) Climate Hazard Crises in Asian Societies and Environments (Rủi ro về khí hậu trong các xã hội và môi trường Châu Á) Ngày đăng: 19/07/2018 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Giới thiệu: Giới thiệu: "Sổ tay ABC về biến đổi khí hậu" Ngày đăng: 04/07/2018 Tài liệu được xây dựng bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với Trung tâm sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn), Tổ chức Plan tại Việt Nam và Cơ quan Phát triển quốc tế...
Handbook of Drought Indicators and Indices (Sổ tay về chỉ số hạn hán và các chỉ số) Handbook of Drought Indicators and Indices (Sổ tay về chỉ số hạn hán và các chỉ số) Ngày đăng: 27/12/2017 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng số (Digital - Free) của Tổ chức Khí tượng Thế giới xuất bản năm 2016 ( WMO- No. 1173).
Weather radar polarimetry (Phép phân cực ra đa thời tiết) Weather radar polarimetry (Phép phân cực ra đa thời tiết) Ngày đăng: 20/06/2017 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Mathematical Paradigms of Climate Science (Mô hình toán học vào Khoa học Khí hậu) Mathematical Paradigms of Climate Science (Mô hình toán học vào Khoa học Khí hậu) Ngày đăng: 20/06/2017 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Cloud-Resolving Modeling of Convective Processes (Mô hình hóa các quá trình đối lưu trong mây) Cloud-Resolving Modeling of Convective Processes (Mô hình hóa các quá trình đối lưu trong mây) Ngày đăng: 20/06/2017 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Tropical Circulation Systems and Monsoons ( Hệ thống tuần hoàn nhiệt đới và gió mùa) Tropical Circulation Systems and Monsoons ( Hệ thống tuần hoàn nhiệt đới và gió mùa) Ngày đăng: 20/06/2017 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Mesoscale meteorology in midlatitudes (Khí tượng quy mô vừa ở khu vực vĩ độ trung) Mesoscale meteorology in midlatitudes (Khí tượng quy mô vừa ở khu vực vĩ độ trung) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Hurricanes and climate change (Bão và biến đổi khí hậu) Hurricanes and climate change (Bão và biến đổi khí hậu) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Thunder and lightning ( Sấm và sét) Thunder and lightning ( Sấm và sét) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Drought: research and science-policy interfacing (Hạn hán: mối liên hệ giữa nghiên cứu và khoa học-chính sách đối mặt với hạn hán) Drought: research and science-policy interfacing (Hạn hán: mối liên hệ giữa nghiên cứu và khoa học-chính sách đối mặt với hạn hán) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
All about droughts (Basic meteorological phenomena) - (Tổng quan về hạn hán (Hiện tượng khí tượng cơ bản)) All about droughts (Basic meteorological phenomena) - (Tổng quan về hạn hán (Hiện tượng khí tượng cơ bản)) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Trang    1   2  
Kem tri seo