Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thư viện  /  Thư viện sách  /  Tài liệu giấy
Statistical Methods in the Atmospheric Sciences (Phương pháp thống kê trong khoa học khí quyển) (Lt 1115) Statistical Methods in the Atmospheric Sciences (Phương pháp thống kê trong khoa học khí quyển) (Lt 1115) Ngày đăng: 18/10/2016 Cuốn tài liệu:"Statistical Methods in the Atmospheric Sciences"- Phương pháp thống kê trong khoa học khí quyển, tác giả Daniel S. Wilks, do nhà xuất bản Elsevier phát hành năm 2006 với tổng số 630 trang
Tên sách: Từ điển Anh - Việt khoa học tự nhiên.  Tập 5: Khoa học trái đất (Vv 704) Tên sách: Từ điển Anh - Việt khoa học tự nhiên. Tập 5: Khoa học trái đất (Vv 704) Ngày đăng: 29/09/2016 "Từ điển Anh - Việt khoa học tự nhiên. Tập 5: Khoa học trái đất". Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2008.- 323tr.
Tên sách: Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học (Vv 703) Tên sách: Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học (Vv 703) Ngày đăng: 29/09/2016 N.P. Smirnov, P.A. Vainovsky, Iu.E. Titov. “Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học”: Phạm Văn Huấn (dịch). Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2005.- 276tr.
Tên sách: Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (Vv 702) Tên sách: Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (Vv 702) Ngày đăng: 29/09/2016 Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh. “Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững”. Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2007.- 338tr.
Tên sách: Bản đồ học (Vv 701) Tên sách: Bản đồ học (Vv 701) Ngày đăng: 29/09/2016 "Bản đồ học" của Tác giả K.A. Xalisep do Hoàng Phương Nga, Nhữ Thị Xuân (dịch). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.- 412tr.
Giới thiệu sách: Bản đồ địa hình (Vv 700) Giới thiệu sách: Bản đồ địa hình (Vv 700) Ngày đăng: 29/09/2016 Cuốn sách “Bản đồ địa hình" của tác giả Nhữ Thị Xuân do Nxb Đại học quốc gia Hà Nội xuất bản năm 2006 gồm 303tr.
Flood management: Quản lý lũ (Lt 1211) Flood management: Quản lý lũ (Lt 1211) Ngày đăng: 20/06/2016 Tài liệu: "Flood management" (Quản lý lũ)của NXB DHI gồm 49 trang
Tên sách : Statistical Methods in the Atmospheric Sciences – Các phương pháp thống kê trong khoa học khí quyển ( Lv 378) Tên sách : Statistical Methods in the Atmospheric Sciences – Các phương pháp thống kê trong khoa học khí quyển ( Lv 378) Ngày đăng: 15/12/2014 Cuốn sách: “Statistical Methods in the Atmospheric Sciences” ( Các phương pháp thống kê trong khoa học khí quyển) của tác Daniel S. Wilks do nhà xuất bản Academic Press phát hành năm 1995 gồm 467 trang
Tên sách: Soil and Groundwater Pollution: Fundamentals, Risk Assessment and Legislation - Ô nhiễm nước ngầm và đất: những khái niệm cơ bản, đánh giá rủi ro và xây dựng luật (Lv 391) Tên sách: Soil and Groundwater Pollution: Fundamentals, Risk Assessment and Legislation - Ô nhiễm nước ngầm và đất: những khái niệm cơ bản, đánh giá rủi ro và xây dựng luật (Lv 391) Ngày đăng: 15/12/2014 Cuốn sách:“Soil and Groundwater Pollution: Fundamentals, Risk Assessment and Legislation” (Ô nhiễm nước ngầm và đất: những khái niệm cơ bản, đánh giá rủi ro và xây dựng luật) của tác giả Alexander J. B....
Tên sách: River Basin Modelling for Flood Risk Mitigation - Mô hình hóa lưu vực sông trong giảm thiểu tác hại lũ ( Lt 1112) Tên sách: River Basin Modelling for Flood Risk Mitigation - Mô hình hóa lưu vực sông trong giảm thiểu tác hại lũ ( Lt 1112) Ngày đăng: 15/12/2014 Cuốn sách : “River Basin Modelling for Flood Risk Mitigation” (Mô hình hóa lưu vực sông trong giảm thiểu tác hại lũ) của tác giả Donald W.Knight; Asaad Y.Shamseldin do nhà xuất bản CRC Press phát hành năm 2005...
Tên sách: Hydrology and Floodplain Analysis – Thủy văn học và phân tích vùng ngập lụt ( Lt 1111) Tên sách: Hydrology and Floodplain Analysis – Thủy văn học và phân tích vùng ngập lụt ( Lt 1111) Ngày đăng: 15/12/2014 Cuốn sách : “Hydrology and Floodplain Analysis” (Thủy văn học và phân tích vùng ngập lụt ) của tác giả Phillip B. Bedien ; Wayne C. Huber và Baxter E. Vieux do nhà xuất bản Prentice Hall phát hành năm 2007 gồm...
Atmospheric and Oceanic fluid dynamics: Fundamentals and Large-Scale Circulation - Động lực học khí quyển và đại dương: Các khái niệm cơ bản và hoàn lưu quy mô lớn( Lt 1116) Atmospheric and Oceanic fluid dynamics: Fundamentals and Large-Scale Circulation - Động lực học khí quyển và đại dương: Các khái niệm cơ bản và hoàn lưu quy mô lớn( Lt 1116) Ngày đăng: 15/12/2014 Cuốn sách : “Atmospheric and Oceanic fluid dynamics: Fundamentals and Large-Scale Circulation” (Động lực học khí quyển và đại dương: Các khái niệm cơ bản và hoàn lưu quy mô lớn) của tác giả Geoffrey K....
Tên sách: Spectral methods in MATLAB - Phương pháp phổ với MATLAB ( Lt 1118) Tên sách: Spectral methods in MATLAB - Phương pháp phổ với MATLAB ( Lt 1118) Ngày đăng: 20/10/2014 Cuốn sách : Spectral methods in MATLAB (Phương pháp phổ với MATLAB) của tác giả Lloyd N. Trefethen do nhà xuất bản Society for Industrial and Applied Mathematics phát hành năm 2000 gồm 165 trang
Tên sách : Earth’s climate past and future – Khí hậu trái đất xưa và nay ( Lt 1041) Tên sách : Earth’s climate past and future – Khí hậu trái đất xưa và nay ( Lt 1041) Ngày đăng: 20/10/2014 Cuốn sách : “ Earth’s climate past and future” ( Khí hậu trái đất xưa và nay) của tác giả William F. Ruddiman do nhà xuất bản W.H. Freeman and Company phát hành năm 2001 gồm 465 trang
Thông tin cập nhật từ Tổ Chức Khí tượng Thế giới: Sẵn sàng cho hiện tượng El Nino Thông tin cập nhật từ Tổ Chức Khí tượng Thế giới: Sẵn sàng cho hiện tượng El Nino Ngày đăng: 04/08/2014 Geneva, ngày 26 tháng 6 năm 2014 (WMO). Theo báo cáo của Tổ Chức Khí tượng Thế giới cập nhật về hiện tượng El Nino, 60% khả năng El Nino sẽ hình thành giữa tháng 6 và tháng 8, tăng 75 đến 80% trong...
Sách mới Thư viện: Terrestrial Hydrometeorology - Khí tượng Thủy văn Trái Đất Ngày đăng: 04/08/2014 Cuốn sách "Terrestrial Hydrometeorology" (Khí tượng Thủy văn Trái Đất) của tác giả W. James Shuttleworth do nhà xuất bản Wiley- Blackwell phát hành năm 2012 gồm 448 trang
Tên sách: Các bảng tính thủy lực (Vt 1600) Tên sách: Các bảng tính thủy lực (Vt 1600) Ngày đăng: 04/08/2014 Cuốn sách “Các bảng tính thủy lực" của Trường Đại học Thủy lợi do nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2005 gồm 67 trang.
Giáo trình Thủy công – Tập 1 (Vt 1599) Giáo trình Thủy công – Tập 1 (Vt 1599) Ngày đăng: 04/08/2014 Cuốn sách “Giáo trình Thủy công" (Tập 1) của Trường Đại học Thủy lợi do nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2004 gồm 318 trang.
Trang    1   2   3  
Kem tri seo