Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tin nội bộ
Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII
Ngày đăng: 01/08/2018
Sáng ngày 31/7/2018, tại Hà Nội Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII theo hình thức trực tuyến đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ. Tổng cục Khí tượng Thủy văn là một trong các điểm đầu trực tuyến.

Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn tham dự Hội nghị

Tại điểm cầu Tổng cục Khí tượng Thủy văn tham dự buổi học tập có ông Trần Hồng Thái, Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục; ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cùng toàn bộ các đảng viên thuộc các cơ quan trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại khu vực Hà Nội.

Tại điểm cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tiến sĩ Trần Hồng Hà, Báo cáo viên Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tới dự và trực tiếp truyền đạt, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng thời đồng chí cũng phân tích những nội dung cốt lõi, quan trọng, các nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, tiến bộ, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nêu ra trong các Nghị quyết.

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 đã thông qua 03 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, Trung ương xác định 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 02 trọng tâm và 05 đột phá. Mục tiêu tổng quát là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó nêu rõ 07 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện. Mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, đồng chí Lê Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho rằng, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; vấn đề cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp; vấn đề cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là những vấn đề quan trọng có liên quan trực tiếp cần được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết đảm bảo phù hợp sát với thực tiễn ở đơn vị mình; đồng thời, tiếp thu tối đa những nội dung của Nghị quyết để chỉ đạo và trực tiếp triển khai trong đảng bộ, chi bộ mình đạt hiệu quả cao nhất. Cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị đều phải viết bản thu hoạch cá nhân nộp về chi ủy, đảng ủy nơi sinh hoạt. Nội dung bản thu hoạch cá nhân phải thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết.

Toàn cảnh buổi học tập tại đầu cầu Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Bài và ảnh: Bùi Dịu

Các tin khác
Kem tri seo