Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tin nội bộ
Báo cáo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân về kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và quý II năm 2018 của Tổng cục KTTV
Ngày đăng: 08/03/2018
Sáng ngày 8/3/2018, tại Hà Nội, Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia tổ chức Họp trực tuyến Báo cáo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân về kết quả công tác 2 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và Quý II năm 2018.

Tham dự cuộc họp có Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia ông Lê Công Thành; Phó Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia: ông Lê Thanh Hải, ông Lê Hồng Phong và ông Trần Hồng Thái; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Khoa học công nghệ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch Tài chính; Cục Biến đổi khí hậu; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Trung tâm; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM Trung tâm; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm có trụ sở tại Hà Nội; cùng 9 Đài KTTV khu vực ở các đầu cầu trực tuyến.

Tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc Lê Hồng Phong đọc Báo cáo Kết quả công tác 2 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và Quý II năm 2018. Báo cáo chỉ rõ: Ngay từ đầu năm đã chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá và chỉ đạo thực hiện từng nhiệm vụ đề ra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao; quyết liệt trong cải cách, đổi mới tạo chuyển biến rõ nét, thực chất với phương châm hành động của Chính phủ là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo và hiệu quả”.

Trong công tác dự báo và phục vụ KTTV đã theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thuỷ văn trên phạm vi cả nước; cảnh báo, dự báo sát, kịp thời mọi diễn biến của cơn bão số 01 năm 2018, 03 đợt KKL, 03 đợt rét đậm, rét hại. Thực hiện bản tin phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân năm 2017-2018 ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Thực hiện việc đưa thông tin nhiệt độ lúc 6 giờ sáng lên truyền hình Trung ương và truyền hình địa phương các tỉnh phía Bắc trong những ngày rét đậm, rét hại; Ban hành các bản tin dự báo thời tiết được thể hiện chi tiết cho từng thành phố, thị xã trên cả nước. Các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các Quy trình dự báo, cảnh báo KTTV và được gửi đầy đủ, kịp thời đến các đơn vị theo quy định, đảm bảo phục vụ tốt công tác phòng, chống thiên tai.

Trong công tác điều tra cơ bản đã duy trì hoạt động ổn định mạng lưới trạm KTTV trong phạm vi cả nước, đảm bảo chất lượng điều tra cơ bản KTTV; thực hiện tốt nhiệm vụ quan trắc, đo đạc và thu thập số liệu KTTV phục vụ công tác dự báo KTTV; Công tác kiểm định phương tiện đo đạc trong 2 tháng đầu năm 2018 thực hiện được 482 phương tiện đo các loại; Phối hợp với Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thực hiện nhiệm vụ thay đổi vị trí xây dựng trụ mốc ăng ten trạm CORS thuộc dự án đầu tư “Xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh” trên lãnh thổ Việt Nam.

Công tác thông tin, dữ liệu đảm bảo hệ thống máy chủ, mail server, mạng LAN, mạng WAN hoạt động ổn định, kết nối Internet và các hệ thống thông tin viễn thông khác trong hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV phục vụ tốt yêu cầu truyền nhận thông tin, thu thập đầy đủ số liệu phục vụ công tác dự báo; Hệ thống lưu trữ dữ liệu SAN; Đảm bảo việc trao đổi thông tin, dữ liệu KTTV phục vụ dự báo KTTV giữa các đơn vị trong và ngoài Trung tâm; Thực hiện tốt việc phát báo quốc tế số liệu KTTV thời gian thực qua hệ thống viễn thông toàn cầu GTS đảm bảo đúng quy định của WMO; tổ chức lưu trữ và chia sẻ số liệu đến các đơn vị nghiệp vụ dự báo KTTV.

Các công tác khác như: Công tác tổ chức cán bộ; Công tác kế hoạch, tài chính; Công tác Văn phòng; Công tác khoa học, công nghệ (KHCN) và hợp tác quốc tế đều hoàn thành tốt nhiềm vụ được giao. Đặc biệt đã phối hợp với Ban Thư ký Uỷ ban Bão quốc tế tổ chức thành công Khóa họp lần thứ 50 của Ủy ban Bão và các hoạt động bên lề tại Việt Nam từ ngày 26/02-03/3/2018.

Về công tác tháng 3 và quý 2 năm 2018, ngày 9/3/2018, Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng thủy văn có hiệu lực. Trung tâm đề ra những nhiệm vụ trọng tâm:

Tổ chức thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy và các nhiệm vụ theo Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Khí tượng Thế giới 23/3/2018; Triển khai thực hiện xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ TNMT quy định kỹ thuật về công tác KTTV và 08 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về công tác KTTV được giao thực hiện năm 2018; Đảm bảo hoạt động ổn định của mạng lưới trạm KTTV, hệ thống thông tin chuyên ngành và hệ thống dự báo KTTV quốc gia; Ban hành Kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2018 của Tổng cục KTTV; Hoàn thành công tác kiểm tra kỹ thuật; Báo cáo Bộ danh sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018 của Tổng cục KTTV; tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV; triển khai xây dựng quy hoạch lãnh đạo Tổng cục KTTV và quy hoạch các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV giai đoạn 2018-2021 và giai đoạn 2021-2026.

Cùng tại cuộc họp, lãnh đạo một số Đài KTTV khu vực; đại diện các đơn vị trực thuộc Trung tâm KTTV quốc gia và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ đã phát biểu trực tuyến góp ý kiến xây dựng vào kế hoạch công tác tháng 3 của Tổng cục.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia, ông Lê Công Thành cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đơn vị. Tổng giám đốc mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, đóng góp từ các đơn vị để Tổng cục KTTV ngày càng phát triển.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tài cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Võ Tuấn Nhân ghi nhận những nỗ lực Trung tâm đã đạt được trong công tác 2 tháng đầu năm 2018, đồng thời thống nhất cao với 14 nhiệm vụ đã trình bày trong báo cáo. Thứ trưởng đánh giá cao những thành tích của Trung tâm KTTV Quốc gia trong việc triển khai công tác dự báo KTTV; Điều tra cơ bản; Xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV; Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật… Đã phối hợp với Ban Thư ký Uỷ ban Bão quốc tế tổ chức thành công Khóa họp lần thứ 50 của Ủy ban Bão.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng nhấn mạnh, ngày mai 9/3/2018, Trung tâm chính thức lên Tổng cục KTTV, chức năng nhiệm vụ sẽ có nhiều thay đổi, đề nghị lãnh đạo Tổng cục KTTV ưu tiên công tác tổ chức cán bộ, hoàn thiện chức năng, ổn định bộ máy tổ chức. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới công tác dự báo, cảnh báo, chi tiết hóa bản tin đến tất cả các cấp, ban ngành, đặc biệt thời tiết KTTV nguy hiểm; Đẩy mạnh công tác kiểm tra kỹ thuật: Mạng lưới trạm KTTV, hệ thống thông tin chuyên ngành, hệ thống dự báo KTTV ổn định phục vụ phòng chống thiên tai, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại đến người dân.

Các Đài KTTV khu vực ở các đầu cầu trực tuyến

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Mỹ Linh

Các tin khác
Kem tri seo