Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Danh mục đề tài
DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP BỘ MỞ MỚI NĂM 2017
Ngày đăng: 07/03/2018
Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

STT

Tên đề tài

Đơn vị thực hiện

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

1

TNMT.2017.05.01. Nghiên cứu khả năng sử dụng phương pháp động lực xoáy thế và xây dựng bộ công cụ dự báo dông, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

TS. Hoàng Phúc Lâm

2017-2019

2

TNMT.2017.05.02. Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ dự báo, cảnh báo dông, mưa lớn cho khu vực Trung Trung Bộ

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ

ThS. Nguyễn Tiến Toàn

2017-2019

3

TNMT.2017.05.03 Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ dự báo, cảnh báo sớm mưa, lũ, dông khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

ThS. Lê Ngọc Quyền

2017-2019

4

TNMT.2017.05.07. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ và ngập lụt cho các địa phương thuộc khu vực Nam Trung Bộ. Áp dụng thí điểm cho lưu vực sông Kôn - Hà Thanh

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ

ThS. Nguyễn Tấn Hương

2017-2019

5

TNMT.2017.05.11. Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động đánh giá khách quan chất lượng dự báo tại các điểm trên khu vực Việt Nam

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn

ThS. Lê Đại Thắng

2017-2019

6

TNMT.2017.05.21. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán cho các địa phương thuộc khu vực Tây Nguyên trong điều kiện biến đổi khí hậu

Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương

ThS. Vũ Đức Long

2017-2019

 

 

Kem tri seo