Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Danh mục đề tài
DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP BỘ MỞ MỚI NĂM 2016
Ngày đăng: 07/03/2018
Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

STT

Tên đề tài

Đơn vị thực hiện

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

1

TNMT.2016.05.01: Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo thủy văn hạn vừa hạn dài mùa cạn phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa cho các sông chính ở khu vực Tây Nguyên

Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương

ThS. Phùng Tiến Dũng

2016-2018

2

TNMT.2016.05.02: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo, dự báo chi tiết các cấp độ rủi ro thiên tai khí tượng cho khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

ThS. Nguyễn Văn Bảy

2016-2018

3

TNMT.2016.05.06: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống phân tích vị trí và cường độ bão bằng phương pháp Dvorak cải tiến trong dự báo bão tại Việt Nam

Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương

ThS. Trần Quang Năng

2016-2018

4

TNMT.2016.05.08: Nghiên cứu xây dựng phương pháp dự báo thời điểm bắt đầu và kết thúc mùa mưa gió mùa mùa hè khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương

TS. Hoàng Đức Cường

2016-2018

5

TNMT.2016.05.13: Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long

Đài KTTV khu vực Nam Bộ

ThS. Đặng Văn Dũng

2016-2018

6

TNMT.2016.05.14: Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt cho hệ thống sông Bằng Giang - Kỳ Cùng

Đài KTTV khu vực Đông Bắc

ThS. Nguyễn Đình Thuật

2016-2018

7

TNMT.2016.05.17: Nghiên cứu, xây dựng giải pháp tự động hóa quản lý hoạt động nghiệp vụ trạm KTTV và truyền tin theo thời gian thực từ các trạm KTTV truyền thống

Trung tâm Mạng lưới KTTV&MT

TS. Dương Văn Khánh

2016-2018

8

TNMT.2016.05.18: Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát việc thực hiện quy trình dự báo và đánh giá chất lượng dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo thiên tai

Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương

ThS. Phan Trường Duân

2016-2018

9

TNMT.2016.05.20: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng công trình cho các trạm quan trắc khí tượng thủy văn tự động ở Việt Nam

Ban Quản lý các dự án KTTV

TS. Nguyễn Việt Hùng

2016-2018

10

TNMT.2016.05.29, Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo thời tiết điểm với thời hạn tới 3 ngày cho Việt Nam

Trung tâm UDCN&BDNV KTTV&MT

TS. Lương Tuấn Minh

2016-2018

11

TNMT.2016.05.30. Nghiên cứu sử dụng số liệu ra đa để cảnh báo/dự báo bão kèm mưa lớn, phục vụ xây dựng cấp độ rủi ro thiên tai cho khu vực Bắc Trung Bộ.

Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ

ThS. Lê Đức Cương

2016-2018

Kem tri seo