Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tin nội bộ
Họp trực tuyến Giao ban công tác tháng 1 năm 2018 Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia
Ngày đăng: 31/01/2018
(KTTV) - Sáng này 31/01/2018, Văn phòng Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia tổ chức họp Giao ban công tác tháng 1 năm 2018 của Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia. Tổng giám đốc Lê Công Thành tham dự và chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ông Nguyễn Quang Hà, Chánh Văn phòng Trung tâm KTTV quốc gia đã đọc Báo cáo Giao ban công tác tháng 01 năm 2018 nhấn mạnh các nội dung đã thực hiện trong tháng 1 năm 2018: Cơ bản, các hoạt động dự báo, điều tra cơ bản, thông tin liên lạc hoạt động ổn định. Hoàn thành công tác tổng kết năm 2017. Hoàn thành việc giao kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2018 (nguồn vốn sự nghiệp và nguồn vốn đầu tư) để các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đảm báo đúng quy định về tiến độ.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phối hợp chuẩn bị, triển khai công tác tổ chức Kỳ họp thứ 50, Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Bão, Hội thảo kỹ thuật của Ủy ban Bão (TECO), các hoạt động bên lề nhân Kỳ họp thứ 50 của Ủy ban Bão. Phối hợp tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí KTTV Hà Nội nhân dịp Xuân Mậu Tuất. Tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất cho cán bộ viên chức và người lao động trong Trung tâm. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua III. Triển khai chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục KTTV. Rà soát, xây dựng các Quy chế của Tổng cục KTTV, trình Tổng cục trưởng ban hành trước ngày 10/3/2018. Phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt tài liệu phục vụ Lãnh đạo Trung tâm tham gia các cuộc họp do Bộ tổ chức. Nghiên cứu xây dựng mẫu báo cáo định kỳ hàng tháng theo hướng lập bảng để đơn giản hoá báo cáo, dễ khai thác thông tin, thuận tiện cho việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác của các đơn vị, triển khai áp dụng tại các đơn vị từ báo cáo công tác tháng 3 năm 2018. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện Quy chế quản lý và sử dụng trụ sở cơ quan.

Ông Nguyễn Quang Hà, Chánh Văn phòng Trung tâm KTTV quốc gia đọc Báo cáo Giao ban tháng 1 năm 2018

Sau khi nghe Báo cáo của Chánh Văn phòng Trung tâm KTTV quốc gia, toàn thể đại diện lãnh đạo tham gia của các đơn vị và đại diện lãnh đạo của các Đài khu vực tại các điểm cầu đã phát biểu thảo luận những khó khăn trong tháng đầu năm 2018 và kiến nghị, đề xuất ý kiến với lãnh đạo Trung tâm cho kế hoạch của đơn vị trong năm 2018.

Ông Lê Ngọc Quyền, Giám đốc Đài KTTV khu vực Nam Bộ phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng giám đốc Lê Công Thành nhấn mạnh vào công tác cụ thể trong thời gian tới như: Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Hoàn thiện dự toán năm 2018; Triển khai công tác dự báo điểm, tập hợp bản tin dự báo để đánh gia; Kiện toàn bộ máy lãnh đạo các đơn vị, rà soát quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và số lượng cấp phó theo đúng quy định; Chấn chỉnh công tác sử dụng nhà, đất công vụ; Tập trung hoàn thiện kế hoạch chuẩn bị cho TC50 và TECO diễn ra vào cuối tháng 2 năm 2018; Các đơn vị nhanh chóng hoàn thành đăng ký nhiệm vụ đầu năm, xây dựng chi tiết, cụ thể và có chỉ tiêu đánh giá. Năm 2018 sẽ là năm bản lề cho công tác của Tổng cục KTTV với các quy định pháp lý được xây dựng mới, đưa Tổng cục KTTV hoạt động ổn định và mạnh mẽ trong tương lại.

Các đại biểu tham dự nghe Báo cáo giao ban tại cuộc họp

Bài và ảnh: Thu Hằng

Các tin khác
Kem tri seo