Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tin nội bộ
Họp trực tuyến rà soát các quy định kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật dự báo thời tiết địa điểm, dự báo các loại hình Khí tượng Thủy văn nguy hiểm
Ngày đăng: 08/01/2018
Sáng ngày 05/1/2018, Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia phối hợp với Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương tổ chức họp trực tuyến rà soát các quy định kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật dự báo thời tiết điểm, dự báo các loại hình KTTV nguy hiểm thực hiện Quyết định số 392/QĐ-KTTVQG và Quyết định số 410/QĐ-KTTVQG của Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia. Phó Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia, ông Lê Thanh Hải tham dự và chủ trì cuộc họp.

Phó Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia ông Lê Thanh Hải tham dự và chủ trì cuộc họp

Cuộc họp đã tập trung nghe đại diện lãnh đạo các phòng: Hạn ngắn, Hạn vừa - Hạn dài, phòng Quản lý dự báo thuộc Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương trình bày 04 Báo cáo về các nội dung: Báo cáo về Phân cấp dự báo trong hệ thống dự báo KTTV quốc gia; Báo cáo Quy trình dự báo điểm hạn 10 ngày; Báo cáo xây dựng bản tin dự báo lượng mưa và Báo cáo quy trình dự báo mưa lớn và Định lượng mưa. Các Báo cáo đều tập trung khai thác điểm khác biệt giữa bản tin hiện nay và bản tin trước kia. Phân cấp quản lý giữa các đầu mối và các đơn vị, xây dựng dựa trên những sản phẩm, công cụ hiện có tại Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương từ đó tham khảo áp dụng cho các địa phương.

Ông Trần Quang Năng đọc Báo cáo về Phân cấp dự báo trong hệ thống dự báo KTTV quốc gia

Ông Hoàng Phúc Lâm đọc Báo cáo về Quy trình dự báo điểm hạn 10 ngày

Ông Nguyễn Đăng Quang đọc Báo cáo về quy trình dự báo mưa lớn và Định lượng mưa

Sau khi nghe các Báo cáo của đại diện các phòng chuyên môn của Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, đại diện lãnh đạo các Trung tâm và 06 Đài KTTV khu vực đã tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện quy trình dự báo điểm 10 ngày và dự báo định lượng mưa. Các ý kiến đóng góp tập trung vào các nội dung: Trung tâm KTTV quốc gia sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cách triết xuất số liệu để rút ngắn thời gian dự báo; Nâng cao chất lượng xây dựng hồ sơ dự báo điểm trong 10 ngày từ số liệu quan trắc, mô hình sử dụng, sai số dự báo, quá trình lưu trữ gắn liền với các nhận xét trong quá trình thực hiện của dự báo viên; Đưa ra các mẫu bản tin dự báo sát với thực tế để các địa phương có thể áp dụng nhanh chóng và kịp thời; Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương hỗ trợ cho các Đài khu vực và Đài tỉnh các sản phẩm dự báo điểm để học tập và tham khảo áp dụng.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc Lê Thanh Hải tổng kết lại các ý kiến đóng góp của các đơn vị, từ đó chỉ đạo các Đài khu vực nhanh chóng triển khai áp dụng dự báo điểm, yêu cầu các Đài tỉnh triển khai thực hiện ngay trong thời gian sớm nhất. Nâng cao khả năng phục vụ, phổ biến kiến thức về KTTV bằng các văn bản, chính sách pháp luật. Tìm công cụ quản lý, giám sát hợp lý các khâu thực hiện trong thời gian tới. Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương nhanh chóng hoàn thành các mô hình dự báo, gửi cho các Đài tham khảo. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn phải đảm bảo duy trì hai hình thức bản tin song song, giữ lại các bản tin tuần, bản tin tháng. Năm 2018 tới đây sẽ là năm bản lề trong công tác dự báo phục vụ thực hiện triển khai Quyết định số 392/QĐ-KTTVQG và Quyết định số 410/QĐ-KTTVQG của Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia. 

Phó Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia ông Lê Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Thu Hằng

 

Các tin khác
Kem tri seo