Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tài liệu điện tử
Handbook of Drought Indicators and Indices (Sổ tay về chỉ số hạn hán và các chỉ số)
Ngày đăng: 27/12/2017 Tải file đính kèm
Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng số (Digital - Free) của Tổ chức Khí tượng Thế giới xuất bản năm 2016 ( WMO- No. 1173).

         Bạn đọc quan tâm có thể vào đường link URL: https://library.wmo.int/opac/doc_num.php?explnum_id=3057

        Mục đích của cuốn cẩm nang này là muốn cung cấp cho bạn đọc các thông tin về chỉ số hạn hán thường được sử dụng ở các vùng dễ bị hạn hán với mục tiêu thúc đẩy việc theo dõi, cảnh báo sớm và các hệ thống cung cấp thông tin để hỗ trợ các chính sách hạn hán dựa trên rủi ro và kế hoạch chuẩn bị. 

         Các khái niệm và chỉ số này được nêu dưới đây trong tài liệu được coi là một tài liệu sống sẽ tiến triển và tích hợp các chỉ số và chỉ số mới khi chúng được đưa ra áp dụng trong tương lai. Cuốn sổ tay này nhằm vào những người muốn tự tạo ra các chỉ số và chỉ số, cũng như cho những người chỉ muốn lấy và sử dụng các sản phẩm được tạo ra ở nơi khác. Nó được dự định sử dụng cho các chuyên gia hạn hán nói chung (ví dụ như các dịch vụ khí tượng thuỷ văn, các bộ, nhà quản lý tài nguyên và các nhà ra quyết định ở các cấp khác nhau) và nhằm mục đích là điểm xuất phát, chỉ ra các chỉ số / chỉ số nào vào thực tế trên toàn thế giới.

          Ngoài ra, cuốn cẩm nang này đã được thiết kế với các quy trình quản lý rủi ro hạn hán. Tuy nhiên, ấn phẩm này không nhằm mục đích đề xuất một chỉ số và chỉ số tốt nhất. Việc lựa chọn các chỉ số / chỉ số được dựa trên đặc điểm cụ thể của hạn hán liên quan chặt chẽ nhất đến các tác động của mối quan tâm đến các bên liên quan.

Các tin khác
Kem tri seo