Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Đề tài KH&CN cấp cơ sở
5. TNMT.05.05: Nghiên cứu xây dựng hệ tự động quản lý, truyền và nhận số liệu KTTV và hải văn ứng dụng mạng riêng ảo VPN tại Trung tâm KTTV quốc gia.
Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết kết quả thực hiện

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ tự động quản lý, truyền và nhận số liệu KTTV và hải văn ứng dụng mạng riêng ảo VPN tại Trung tâm KTTV quốc gia.

Đơn vị chủ trì:

Chủ nhiệm đề tài:

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học tự nhiên

Mục tiêu:

        . Xây dựng được bộ phần mềm tự động hóa xử lý số liệu khí tượng hải văn áp dụng được cho mạng lưới trạm khí tượng hải văn;

        . Triển khai thử nghiệm được hệ thống tự động quản lý, truyền và nhận tài liệu khí tượng thủy văn và hải văn số hóa một cách đồng bộ giữa Trung tâm Tư liệu KTTV và các Đài KTTV khu vực trên cơ sở sử dụng công nghệ mạng riêng ảo VPN, với hệ thống mở làm nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu chung chuyên ngành KTTV.

Sản phẩm:

1. Số liệu, cơ sở dữ liệu KTTVHV.

2. Bộ phần mềm xử lý số liệu khí tượng hải văn của mạng lưới trạm quan trắc hải văn ven bờ.

3. Hệ tự động quản lý truyền, nhận số liệu KTTV và hải văn ứng dụng mạng riêng ảo VPN.

4. Các Quy trình: quy trình quản lý, bảo trì hệ thống mạng riêng ảo, quy trình quản lý truyền và nhận số liệu KTTVHV.

5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng.

6. Báo cáo tổng kết và các báo cáo chuyên đề.

Tình trạng: Đã nghiệm thu

Kem tri seo