Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Đề tài KH&CN cấp cơ sở
4. TNMT.05.04: Nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống đánh giá khách quan các sản phẩm của mô hình dự báo số cho khu vực Việt Nam.
Ngày đăng: 21/11/2016

Chi tiết kết quả thực hiện

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống đánh giá khách quan các sản phẩm của mô hình dự báo số cho khu vực Việt Nam        

Đơn vị chủ trì:

Chủ nhiệm đề tài:

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học tự nhiên

Mục tiêu:

        . Xây dựng được hệ thống đánh giá khách quan các sản phẩm dự báo số trị, qua đó tổ chức đánh giá và so sánh chất lượng dự báo của các mô hình dự báo thời tiết số trị hiện có tại Việt Nam

        . Kiến nghị sử dụng từng mô hình một cách hiệu quả nhất và phát triển các sản phẩm hậu mô hình cho dự báo nghiệp vụ.

Sản phẩm:

1. Phần mềm đánh giá khách quan các sản phẩm NWP có tên gọi NWP_Verif

2. Báo cáo tổng kết và các báo cáo chuyên đề theo nội dung nghiên cứu

Tình trạng: Đã nghiệm thu

Kem tri seo