Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Đề tài KH&CN cấp Bộ
3. TNMT.05.03: Nghiên cứu lựa chọn phương pháp và xây dựng chi tiết quy trình dự báo thời tiết hạn ngắn tại các đơn vị dự báo ở miền Bắc.
Ngày đăng: 22/11/2016

Chi tiết kết quả thực hiện

Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn phương pháp và xây dựng chi tiết quy trình dự báo thời tiết hạn ngắn tại các đơn vị dự báo ở miền Bắc.

Đơn vị chủ trì:

Chủ nhiệm đề tài:

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học tự nhiên

Mục tiêu:

        . Lựa chọn những phương pháp có thể sử dụng cho các đơn vị dự báo địa phương phù hợp khả năng của dự báo viên và đáp ứng yêu cầu phục vụ của nhân dân hiện nay.

        . Xây dựng quy trình dự báo thời tiết kèm theo phần mềm quản lý, giám sát tại các đơn vị dự báo ở các tỉnh phía Bắc (Các Đài KTTV khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc và Đồng Bằng Bắc Bộ) phù hợp với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại và yêu cầu của từng địa phương nhằm nâng cáo chất lượng công tác dự báo và chỉ đạo phòng chống thiên tai ở các địa phương (Danh sách các tỉnh thuộc 04 Đài trong phụ lục kèm theo) .

Sản phẩm:

1. Cơ sở dữ liệu

2. Phương pháp dự báo

3. Quy trình dự báo khí tượng hạn ngắn

4. Phần mềm quản lý, giám sát và hỗ trợ dự báo viên

5. Báo cáo phân tích hiện trạng phương pháp công nghệ dự báo TT hạn ngắn ở các tỉnh phía bắc

6. Báo cáo tổng kết và các báo cáo chuyên đề theo nội dung nghiên cứu

Tình trạng: 

Kem tri seo