Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Đề tài KH&CN cấp quốc gia
2. TNMT.05.02: Nghiên cứu cơ sở khoa học, lựa chọn và áp dụng phương pháp dự báo thời tiết hạn cực ngắn ở Việt Nam.
Ngày đăng: 23/11/2016

Chi tiết kết quả thực hiện

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học, lựa chọn và áp dụng phương pháp dự báo thời tiết hạn cực ngắn ở Việt Nam.

Đơn vị chủ trì:

Chủ nhiệm đề tài:

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học tự nhiên

Mục tiêu: 

  • Xác định và xây dựng được các phương pháp dự báo thời tiết hạn cực ngắn phù hợp với điều kiện Việt Nam trên cơ sở phân tích đánh giá các tài liệu trong và ngoài nước.
  • Định hướng cho dự báo thời tiết hạn cực ngắn ở Việt Nam và góp phần nâng cao năng lực dự báo cho các địa phương.
  • Đề xuất phương pháp dự báo thời tiết hạn cực ngắn của Việt Nam, áp dụng thử nghiệm cho một khu vực cụ thể.

Sản phẩm:

1. Bộ số liệu.

2. Phương pháp ứng dụng dữ liệu vệ tinh, radar trong dự báo thời tiết hạn cực ngắn (trên cơ sở các nguồn dữ liệu hiện có ở Việt Nam).

3. Phương pháp dự báo hạn ngắn bằng số trị đưa ra để thử nghiệm.

4. Báo cáo tổng kết và các báo cáo chuyên đề theo nội dung nghiên cứu.

Tình trạng: Đã nghiệm thu

Thời tiết trong ngày
Thời tiết đô thị 26/08/2019
Kem tri seo