Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Đề tài KH&CN cấp quốc gia
1. TNMT.05.01: Nghiên cứu công nghệ xác định lượng mưa, kết hợp số liệu ra đa, vệ tinh với số liệu đo mưa tại trạm, phục vụ dự báo khí tượng thủy văn.
Ngày đăng: 24/11/2016

Chi tiết kết quả thực hiện

Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ xác định lượng mưa, kết hợp số liệu ra đa, vệ tinh với số liệu đo mưa tại trạm, phục vụ dự báo khí tượng thủy văn.

Đơn vị chủ trì:

Chủ nhiệm đề tài:

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học tự nhiên

Mục tiêu: 

  • Xây dựng được công nghệ và quy trình xác định lượng mưa, kết hợp số liệu ra đa, vệ tinh với số liệu đo mưa tại trạm phục vụ dự báo khí tượng thủy văn.
  • Khai thác hiệu quả các thong tin rada thời tiết, vệ tinh khí tượng, số liệu đo mưa tại trạm trong phân tích và dự báo mưa định lượng, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do mưa gây ra.

Sản phẩm: 

1. Cơ sở dữ liệu ra đa, vệ tinh, mưa quan trắc.

2. Các bản đồ hình thế synop có liên quan đến mưa và dông trong thời gian nghiên cứu loại bản đồ nền phân giải cao phục vụ việc tính toán, phân tích mưa ra ô lưới và hiển thị mưa.

3. Các chương trình, phần mềm quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu.

4. Các phần mềm, chương trình máy tính xác định lượng mưa từ thông tin ảnh mây vệ tinh, ra đa và kết hợp với lượng mưa thực đo mưa tại trạm.

5. Các chuyên đề nghiên cứu phương pháp xác định lượng mưa kết hợp thông tin ra đa, vệ tinh, mưa thực đo tại trạm.

6. Công nghệ/quy trình xác định lượng mưa trên cơ sở sử dụng các thông tin và số liệu ra đa, vệ tinh và quan trắc bề mặt.

7. Bộ mô hình dự báo nghiệp vụ.

8. Quy trình xác định lượng đã được hiệu chỉnh theo kinh nghiệm thực tế.

9. Báo cáo đánh giá, ước lượng mưa từ số liệu ra đa; số liệu vệ tinh hay kết hợp thông tin vệ tinh và ra đa.

10.  Tài liệu phục vụ Đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Tình trạng: Đã nghiệm thu

 

Kem tri seo