Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thông tin Khoa học
Sách công nghệ cần gắn nghiên cứu với thực tiến
Ngày đăng: 10/12/2017
Đó là một trong những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị công tác xuất bản sách Khoa học và Công nghệ (KH&CN) do Nhà xuất bản (NXB) Khoa học và Kỹ thuật, Bộ KH&CN tổ chức tại Hà Nội ngày 8/12.

Hội nghị là cơ hội để Nhà xuất bản lắng nghe ý kiến, đóng góp của các tác giả, các nhà khoa học, các tổ chức là các trường Đại học, thư viện, Sở KH&CN các tỉnh, thành phố và đặc biệt là những chia sẻ của các cá nhân tâm huyết với công tác xuất bản nhằm nâng cao chất lượng các xuất bản phẩm là sách, văn hóa phẩm khác để tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về KH&CN một cách chính xác, đầy đủ và hiệu quả hơn. 

Toàn cảnh Hội nghị

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh cho biết: Trong những năm qua, NXB đã có nhiều đổi mới và tiến bộ, tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ xuất bản sách khoa học, kĩ thuật và công nghệ; Có nhiều cố gắng thích ứng với cơ chế thị trường và có bước phát triển đáng kể trong đổi mới. Chất lượng sách cả về nội dung và hình thức không ngừng được nâng lên,cung cấp cho xã hội khối lượng thông tin, kiến thức lớn về nhiều lĩnh vực KH&CN, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách phát triển KH&CN của Đảng, của Bộ KH&CN.

Các ấn phẩm của Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật

Ông Võ Tuấn Hải – Phó giám đốc NXB cho biết: Trong năm 2017, NXB đã phối hợp với 8 đơn vị trong Bộ KH&CN xuất bản 14 đề tài; Phối hợp các tổ chức, các trường đại học, viện nghiên cứu xuất bản 97 đề tài phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức; Nhà xuất bản đang triển khai thực hiện với 06 đề tài, 6.700 bản, 2,5 triệu trang in. Tất cả các đề tài sẽ được chuyển đến thư viện các Bộ, ngành, các địa phương trong cả nước phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến và phát triển khoa học, công nghệ.

Bên cạnh đó, NXB cũng phối hợp với Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia xuất bản cuốn: Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2016; Khoa học và Công nghệ thế giới - kỹ năng cho đổi mới sáng tạo. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ xuất bản Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017, nhằm tôn vinh, cổ vũ các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học và công nghệ, công bố rộng rãi các công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để mọi người dân, mọi cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp biết và thi đua hưởng ứng các hoạt động sáng tạo, đưa ra sáng kiến, tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở mọi lĩnh vực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi; khẳng định năng lực sáng tạo của người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác xuất bản, nhiều ý kiến cho rằng năm tới các đề tài xuất bản của NXB cần tập trung phổ biến rộng rãi các kết quả của những công trình nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn; tài liệu mới; tập trung vào các mảng: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, các hướng công nghệ ưu tiên: công nghệ thông tin truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế tạo máy - tự động hoá, công nghệ môi trường; Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trong việc lựa chọn đề tài sách và tác giả; Xây dựng tủ sách các đề tài khoa học và công nghệ ứng dụng vào sản xuất, đời sống; Xây dựng tủ sách dành cho cán bộ quản lý, doanh nghiệp khoa học và công nghệ về sáng tạo, đổi mới và quản trị công nghệ…

Nguồn: Báo TN&MT

Các tin khác
Kem tri seo