Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Biến đổi khí hậu
Quảng Nam: 5 tỷ đồng thực hiện tuyên truyền về BĐKH
Ngày đăng: 28/09/2017
(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch về đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2021 với tổng kinh phí 5 tỷ đồng.

Quảng Nam chi 5 tỷ đồng để thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức về BĐKH

Theo Kế hoạch được ban hành, phấn đấu trong Khối cán bộ đến năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến xã nhận được thông tin về BĐKH và các biện pháp ứng phó liên quan. Khối cộng đồng, 100% cộng đồng dân cư được tiếp nhận thông tin về BĐKH và biện pháp ứng phó liên quan. Khối trường học, nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên phụ trách các bộ môn liên quan đến môi trường và 100% học sinh của các trường được chọn thí điểm xây dựng hoạt động tuyên truyền được tiếp nhận thông tin về BĐKH và các biện pháp ứng phó liên quan. Khối doanh nghiệp,  nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, các biện pháp thích ứng, phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh thông qua việc cung cấp thông tin tuyên truyền trên các kênh đại chúng, các buổi tập huấn...

Các nội dung hoạt động tuyên truyền trong Khối cán bộ gồm: Tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ Báo cáo viên về BĐKH của tỉnh, cán bộ ngành thông tin và truyền thông, cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ Văn hóa - Thông tin cấp xã và cán bộ thôn, cho cán bộ phụ nữ. Phát hành ápphich tuyên truyền thực hiện phong trào văn phòng xanh tại đơn vị hành chính cấp xã. Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu về BĐKH qua internet nhằm khuyến khích cán bộ, công chức thi đua tìm hiểu về BĐKH.

Đối với hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức Khối cộng đồng sẽ được phân chia làm 03 khu vực: Khối cộng đồng khu vực đồng bằng, ven biển, hải đảo; Khối cộng đồng khu vực trung du và Khối cộng đồng khu vực miền núi. Tùy theo từng khu vực, xây dựng các nội dung hoạt động tuyên truyền khác nhau phù hợp với từng đặc điểm, phong tục, tập quán và cách tiếp cận của người dân, nhằm đem lại tính thiết thực và hiệu quả cao.

Riêng trong Khối trường học sẽ tổ chức tập huấn kiến thức về BĐKH cho giáo viên với chuyên đề bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về giáo dục môi trường cho giáo viên các cấp (I, II, III) phụ trách các bộ môn liên quan trực tiếp đến môi trường như sinh học, địa lý, giáo dục công dân. Đồng thời biên soạn và phát hành sổ tay tuyên truyền về biến đổi khí hậu phù hợp cho học sinh; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về BĐKH trong nhà trường.

Ngoài ra, tập huấn nâng cao nhận thức về BĐKH cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh về tác động của biến đổi khí hậu đối với doanh nghiệp, đời sống công nhân viên và biện pháp giảm nhẹ, thích ứng BĐKH

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực thực hiện Kế hoạch này thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về BĐKH theo kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai, tổ chức các nội dung, hoạt động được phân công trong kế hoạch.

Hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh và các Sở, ban, ngành có Bản tin chuyên ngành, Trang/Cổng thông tin điện tử, tạp chí  thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho toàn dân về BĐKH trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Báo TN&MT

Các tin khác
Kem tri seo