Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Biến đổi khí hậu
Thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu ở Thừa Thiên – Huế
Ngày đăng: 29/09/2017
(TN&MT) – Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2266/BXD-HTKT gửi UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế góp ý Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Luxembourg.

Theo đó, ngày 05/5/2017, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1003/BXD-HTKT góp ý đề xuất Dự án thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu tỉnh ThừaThiên - Huế theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3165/BKHĐT-KTĐN ngày 14/4/2017. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án VIE/433 đã làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1003/BXD-HTKT.

Cụ thể: đã làm rõ các mục tiêu cụ thể nhằm thực hiện được mục tiêu tổng quát của dự án; đã rà soát nội dung đề xuất đầu tư trong quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, địa phương; các chương trình, dự án đã và đang thực hiện bằng những nguồn vốn khác nhau nhằm mục đích hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên quan.

Ảnh minh họa

Dự án bao gồm 3 hợp phần; trong đó hợp phần 2 dự kiến đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng chống chịu và thích ứng biến đổi khí hậu ở khu vực dự án như đê, kè sông, âu thuyền, cống, trạm bơm, kênh tiêu và các nơi tránh trú bão chung.

Nếu dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, đề nghị cơ quan chủ quản tiến hành lựa chọn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng chặt chẽ, đảm bảo phù hợp với mục tiêu đề xuất dự án, các quy hoạch, định hướng và chiến lược có liên quan và không trùng lặp với các chương trình, dự án khác.

Nguồn: Báo TN&MT

Các tin khác
Kem tri seo