Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tài nguyên nước, môi trường
Kết quả quan trắc chất lượng nguồn nước sông xuyên biên giới ở Lào Cai
Ngày đăng: 10/09/2017
(TN&MT) - Ngày 30/8/2017, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường tỉnh Lào Cai đã có đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2016 và năm 2017, trong đó có phần đánh giá kết quả quan trắc chất lượng nguồn nước sông xuyên biên giới.

Dòng sông Hồng từ Trung Quốc chảy về  thành phố biên giới Lào Cai.

Văn bản trên nêu rõ: Với nhạy cảm về môi trường nước sông xuyên biên giới (thượng nguồn của 2 con sông lớn là sông Hồng và sông Chảy nằm trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc ) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (Việt Nam). Trong thời gian qua  trữ lượng, chất lượng nước của 2 con sông lớn này đã và đang có sự biến đổi suy giảm do sự ảnh hưởng của phát triển kinh tế nội địa và sự tác động ô nhiễm xuyên biên giới bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Đối với lưu vực sông Hồng, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai duy trì thường xuyên hoạt động quan trắc để có chuỗi số liệu theo diễn biến chất lượng nước năm 2016 và đầu năm 2017 đã lấy và phân tích 382 mẫu nước sông xuyên biên giới. Về cơ bản chất lượng nguồn nước sông suối, trong đó có sông Hồng và sông Chảy  trên địa bàn tỉnh Lào Cai ổn định.

Tỉnh Lào Cai tiếp tục duy trì hoạt động quan trắc môi trường thường xuyên của trạm quan trắc nước sông biên giới, quan trắc mưa a xit...

Tăng cường kiểm soát chất lượng nguồn nước trên sông Hồng, sông Chảy qua địa phận tỉnh Lào Cai để có biện pháp quản lý hiệu quả.

Tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chương trình, dự án đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trong hội nhập quốc tế, đặc biệt hợp tác bảo vệ môi trường xuyên biên giới với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tiếp tục tăng cường ứng dựng các thành tựu khoa học công nghệ, đầu tư trang thiết bị hiện đại về quan trắc môi trường nhằm kiểm soát tốt các nguồn gây ô nhiễm môi trường và lưu vực sông biên giới. 

Nguồn: Báo TN&MT

Các tin khác
Kem tri seo