Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thông tin Khoa học
Công khai đấu thầu các đề tài KHCN mở mới 2018
Ngày đăng: 11/07/2017
(TN&MT) - Bộ TN&MT sẽ tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ mở mới cho năm 2018, mở rộng đối tượng thực hiện ngoài các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tại cuộc họp về Kế hoạch Khoa học công nghệ năm 2018 của Bộ TN&MT, diễn ra chiều ngày 10/7 tại trụ sở Bộ.

Theo Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Đắc Đồng, sản phẩm của hầu hết các đề tài đều có khả năng áp dụng vào thực tiễn

Về hoạt động KHCN năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, TS Nguyễn Đắc Đồng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ TN&MT) cho biết: Bộ đã tổ chức triển khai 1 Chương trình KH&CN cấp Quốc gia và 8 Chương trình KH&CN cấp Bộ. Năm 2016, Bộ đã phê duyệt và triển khai thực hiện 17 đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Quốc gia với tổng kinh phí 130.964 triệu đồng. Đến nay, đã hoàn thiên hồ sơ trình phê duyệt để triển khai 13 đề tài. Các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều tra cơ bản trong các lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ.

Đánh giá chung về công tác KHCN của Bộ thời gian qua, theo Vụ KH&CN, sản phẩm của hầu hết các đề tài đều có khả năng áp dụng vào thực tiễn và có cơ sở khoa học để phục vụ công tác quản lý Nhà nước và điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân khẳng định sẽ mở rộng đối tượng thực hiện các đề tài mở mới

Kế hoạch Khoa học công nghệ năm 2018 của Bộ TN&MT tập trung thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu qủa công tác điều tra cơ bản, công tác dự báo, cảnh báo thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước về TN&MT. Trong đó, các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục thực hiện 2 đề tài độc lập cấp quốc gia và 2 đề tài thuộc Chương trình KHCN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020. Dự kiến, Chương trình KH&CN ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020 sẽ mở mới 10 nhiệm vụ trong năm 2018.

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT tiếp tục triển khai 174 đề tài cấp Bộ chuyển tiếp thuộc các lĩnh vực của Bộ và các đề tài mở mới năm 2017. Theo đó, các nhiệm vụ nghiên cứu bám sát các lĩnh vực và khung của 8 chương trình KHCN cấp Bộ giai đoạn 2016 – 2020.

Toàn cảnh cuộc họp

Đối với các dự án mở mới, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, Bộ TN&MT sẽ mời thêm các chuyên gia sâu trong các lĩnh vực vào Hội đồng đánh giá phê duyệt đề tài, đảm bảo tuyển chọn kĩ lưỡng những đề tài có chất lượng, cơ quan có năng lực và thu hút các nhà khoa học giỏi để chủ nhiệm, chủ trì thực hiện đề tài. Tại cuộc họp, Thứ trưởng cũng chỉ đạo Vụ Khoa học công nghệ tiếp thu ý kiến của các đơn vị trực thuộc Bộ để hoàn thiện Báo cáo kế hoạch KHCN của Bộ năm 2018 và các đề xuất nhiệm vụ, triển khai các đề tài đã được phê duyệt. Lưu ý các đề xuất bám sát chương trình, kế hoạch và đáp ứng nhu cầu thực tiễn nhiều hơn.

Nguồn: Báo TN&MT

Kem tri seo