Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tin nội bộ
Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2017
Ngày đăng: 30/05/2017
Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-KTTVQG và 192/QĐ-KTTVQG ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) quốc gia về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2017 tại Đài KTTV khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 5 năm 2017.

Đoàn kiểm tra gồm có Trưởng đoàn Ông Trần Hồng Thái Phó Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia; Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương; Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường; Ông Đỗ Huy Dương, Phó Trưởng ban Ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, ngoài ra còn có sự tham gia của các chuyên viên Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương và Tạp chí KTTV.

Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Đài KTTV tỉnh Điện Biên, Lai Châu thuộc Đài KTTV khu vực Tây Bắc; Đài KTTV tỉnh Lào Cai, Văn phòng Đài KTTV khu vực Việt Bắc và một số trạm KTTV thuộc hai Đài KTTV.

Ảnh: Phó TGĐ Trần Hồng Thái làm việc với Đài KTTV tỉnh Lai Châu

Ảnh: Phó TGĐ Trần Hồng Thái làm việc với Đài KTTV khu vực Việt Bắc

Sau khi đi kiểm tra thực tế, lắng nghe báo cáo của các đơn vị trực thuộc Trung tâm KTTV quốc gia và ý kiến của đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, Trưởng Đoàn Kiểm tra, Phó Tổng giám đốc Trần Hồng Thái đã kết luận: Về cơ bản các Đài tỉnh, Đài khu vực đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa mưa, bão, lũ năm 2017. Tuy nhiên, để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2017 và những năm tiếp theo, đề nghị các Đài KTTV khu vực Tây Bắc và Việt Bắc chỉ đạo các Đài KTTV các tỉnh khắc phục ngay những tồn tại của năm 2016.  Cán bộ, viên chức và người lao động (CBVC) cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật công tác, tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đài KTTV khu vực cần tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến và thực hiện nghiêm Công văn số 458/KTTVQG-TCCB ngày 23/5/2016 của Trung tâm KTTV quốc gia về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hóa công sở và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và Công văn số 684/KTTVQG-VP ngày 05/4/2014 của Trung tâm KTTV quốc gia về việc tăng cường kỷ luật lao động trên mạng lưới trạm KTTV.

Về công tác dự báo, Phó Tổng giám đốc chỉ đạo các Đài cần thực hiện nghiêm túc quy định của Luật KTTV và Luật PCTT; Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai, Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16/05/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường và Thông tư số 41/2016/TT-BTNMT ngày 21/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm. Các Đài cũng cần cập nhật, bổ sung đầy đủ hồ sơ dự báo, các phần mềm, mô hình dự báo mới; phương án đảm bảo an toàn trụ sở, trang bị máy móc và an toàn cho CBVC làm công tác dự báo khi có các hiện tượng KTTV đặc biệt nguy hiểm; cung cấp thông tin lưu lượng về hồ, lưu lượng xả từ các hồ thuỷ lợi, thuỷ điện trên khu vực cho Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương theo đúng các quy trình vận hành liên hồ chứa. Các đơn vị dự báo cần phải bám sát yêu cầu của địa phương để phục vụ tốt hơn và tập trung thực hiện các dự báo cho địa bàn tỉnh phụ trách, có chi tiết đến cấp huyện.

Các Đài cũng cần khẩn trương rà soát, khắc phục những tồn tại theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra kỹ thuật Trung tâm Mạng lưới KTTV và Môi trường. Tăng cường vai trò quản lý công trình ngay từ tuyến trạm KTTV; có phương án phối hợp với chính quyền địa phương để bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật các trạm KTTV, kịp thời báo cáo các trường hợp vi phạm đến các cấp có thẩm quyền để có phương án xử lý. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 377/QĐ-KTTVQG ngày 31/7/2014 của Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia Quy định trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình KTTV.

Chủ động đào tạo tại chỗ, bằng các hình thức thiết thực khác nhau nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ và viên chức của Đài, cần đặc biệt quan tâm nâng cao trình độ đội ngũ dự báo viên tại Phòng Dự báo và các Đài KTTV tỉnh.

Phó Tổng giám đốc Trần Hồng Thái giao cho trung tâm Dự báo KTTV Trung ương xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các dự báo viên theo 2 chiều từ các Đài KTTV khu vực đến học tập nâng cao nghiệp vụ tại Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương hoặc cử cán bộ đến hỗ trợ dự báo tại Đài KTTV khu vực và Đài KTTV tỉnh. Rà soát, thống kê các sản phẩm dự báo có thể áp dụng cho khu vực Việt Bắc để chuyển giao cho Đài KTTV khu vực và các Đài KTTV tỉnh. Đồng thời hướng dẫn Đài KTTV khu vực, các Đài KTTV tỉnh xây dựng hồ sơ dự báo và xây dựng các khuôn mẫu các bản tin như bản tin dự báo khí hậu, bản tin dự báo, cảnh báo ngập lụt, bản tin nguồn nước để hướng dẫn Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh thực hiện.

Trung tâm mạng lưới KTTV và Môi trường phối hợp với Đài KTTV khu vực và các Đài KTTV tỉnh sớm hoàn thành công tác bảo dưỡng, bảo trì các trạm KTTV, các trạm đo mưa tự động, đảm bảo quan trắc và cung cấp đầy đủ số liệu trong mùa mưa bão 2017.

Bài và ảnh: Quốc Khánh

Các tin khác
Kem tri seo