Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Giới thiệu
2. Liên hệ
Ngày đăng: 13/01/2017
TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

I. TỔNG BIÊN TẬP

PGS. TS. Trần Hồng Thái

II. ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

1. GS. TS.Phan Văn Tân 8. TS. Hoàng Đức Cường
2. PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng 9. TS. Đinh Thái Hưng
3. PGS. TS. Dương Hồng Sơn 10. TS. Dương Văn Khánh
4. PGS. TS. Dương Văn Khảm 11. TS. Trần Quang Tiến
5. PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn 12. ThS. Nguyễn Văn Tuệ
6. PGS. TS. Hoàng Minh Tuyển 13. TS. Võ Văn Hòa
7. TS. Tống Ngọc Thanh  

III. PHỤ TRÁCH BAN THƯ KÝ & BIÊN TẬP

TS. Đoàn Quang Trí

IV. TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ

Đặng Quốc Khánh

V. TÒA SOẠN

Số 8 Pháo Đài Láng - Hà Nội

Điện thoại: 0439364963; Fax: +84.438257740;

Email: tapchikttv@yahoo.com; tapchikttv@gmail.com

VI. GIẤY PHÉP XUẤT BẢN

Số: 225/GP-BTTTT - Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 08/6/2015

Kem tri seo