DANH MỤC ĐỀ TÀI BẮT ĐẦU THỰC HIỆN NĂM 2016 CỦA TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA | Tin tức | Tổng cục Khí tượng Thủy văn
Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Mẫu phiếu
DANH MỤC ĐỀ TÀI BẮT ĐẦU THỰC HIỆN NĂM 2016 CỦA TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA
Ngày đăng: 02/12/2016

TT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài

Mục tiêu

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

Kinh phí (triệu đồng)

1        

TNMT.2016.05.01: Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo thủy văn hạn vừa hạn dài mùa cạn phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa cho các sông chính ở khu vực Tây Nguyên

Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương

 

ThS. Phùng Tiến Dũng

-      Mục tiêu chung: Nâng cao hiệu quả của dự báo thủy văn và vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn trên lưu vực sông Sê San;

-      Mục tiêu cụ thể: Xây dựng được công nghệ dự báo thủy văn hạn vừa, hạn dài phục vụ công tác dự báo tác nghiệp và Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San trong mùa cạn.

-      Bộ dữ liệu khí tượng thủy văn, hồ chứa trên lưu vực sông Sê San;

-      Công nghệ dự báo dòng chảy hạn vừa trên lưu vực sông Sê San;

-      Công nghệ dự báo dòng chảy hạn dài trên lưu vực sông Sê San;

-      Quy trình hướng dẫn sử dụng công nghệ;

-      Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo thành phần;

-      Hỗ trợ đào tạo 1-2 thạc sĩ;

-      02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Từ 2016 - 2018

1.578

2        

TNMT.2016.05.02: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo, dự báo chi tiết các cấp độ rủi ro thiên tai khí tượng cho khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc bộ

 

 ThS.  Nguyễn Văn Bảy

-      Chi tiết hóa các cấp độ rủi ro đối với bão, ATNĐ, mưa lớn, nắng nóng, hạn hán, rét hại cho từng huyện thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ;

-      Xây dựng được phương pháp và qui trình dự báo chi tiết hóa cho từng huyện, qui trình xác định cấp độ rủi ro thiên tai theo kết quả dự báo đã được chi tiết hóa đối với các thiên tai mưa lớn, nắng nóng, hạn hán, rét hại xảy ra trên khu vực Đồng bằng Bắc Bộ;

-      Xây dựng được hệ thống hỗ trợ cảnh báo, dự báo chi tiết các cấp độ rủi ro thiên tai khí tượng nói trên tại Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các Đài KTTV tỉnh trực thuộc

-      Bộ cấp độ rủi ro thiên tai cho bão, ATNĐ, mưa lớn, nắng nóng, hạn hán và rét hại đã được chi tiết cho từng huyện thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

-      Các qui trình cảnh báo, dự báo chi tiết thiên tai bão, ATNĐ, mưa lớn, nắng nóng, hạn hán và rét hại đã được cụ thể hóa cho khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và qui trình xác định các cấp độ rủi ro thiên tai tương ứng cho từng huyện

-      Hệ thống thu thập, xử lý và hiển thị các sản phẩm phục vụ dự báo bão, ATNĐ, mưa lớn, nắng nóng, hạn hán, rét hại cho khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và tài liệu hướng dẫn sử dụng;

-      Hệ thống hỗ trợ vận hành các qui trình cảnh báo, dự báo bão, ATNĐ, mưa lớn, nắng nóng, hạn hán, rét hại và xác định các cấp độ rủi ro tương ứng cho khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và tài liệu hướng dẫn sử dụng;

-      Các báo cáo tổng quan, báo cáo đánh giá hiện trạng, Báo cáo đề xuất phương pháp chi tiết hóa các cấp độ rủi ro đối với bão, ATNĐ, mưa lớn, nắng nóng, hạn hán, rét hại;

-      Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo thành phần;

-      Hỗ trợ đào tạo 1-2 thạc sĩ;

-      02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Từ 2016 - 2018

1.600

3        

TNMT.2016.05.06: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống phân tích vị trí và cường độ bão bằng phương pháp Dvorak cải tiến trong dự báo bão tại Việt Nam

Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương

 

ThS. Trần Quang Năng

-      Hiệu chỉnh, ứng dụng được phương pháp Dvorak cải tiến (ADT-Advanced Dvorak Technique), và đưa được vào nghiệp vụ trong việc tự động xác định mẫu dạng mây bão, vị trí tâm bão và cường độ bão trên khu vực Biển Đông.

-      Đề xuất được quy trình phân tích và sử dụng kết quả của phương pháp ADT hỗ trợ dự báo viên trong nghiệp vụ dự báo bão tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, qua đó góp phần nâng cao khả năng và chất lượng phân tích, ước lượng cường độ bão thời gian thực, tạo cơ sở góp phần nâng cao chất  lượng bản tin dự báo Bão trong nghiệp vụ.

-      Hệ thống phân tích vị trí và cường độ bão tự động ADT cho khu vực biển Đông-Việt Nam sử dụng số liệu vệ tinh địa tĩnh thu nhận tại Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, Trung tâm KTTV quốc gia;

-      Báo cáo đánh giá sai số về khả năng nhận dạng mẫu mây bão và cường độ bão của phương pháp ADT và phương pháp Dvorak truyền thống cho khu vực Biển Đông;

-      Quy trình phân tích ảnh mây từ hệ thống ADT và kết quả đánh giá thử nghiệm;

-      Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo thành phần;

-      02 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành;

-      Hỗ trợ đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ khí tượng.

Từ 2016 - 2018

1.332

4        

TNMT.2016.05.08: Nghiên cứu xây dựng phương pháp dự báo thời điểm bắt đầu và kết thúc mùa mưa gió mùa mùa hè khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương

 

TS. Hoàng Đức Cường

-      Xây dựng được bộ chỉ tiêu và hệ phương pháp dự báo hạn vừa, hạn dài đối với thời điểm bắt đầu và kết thúc mùa mưa gió mùa mùa hè cho các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, và Nam Bộ.

-      Xây dựng được quy trình công nghệ dự báo cho thời điểm bắt đầu và kết thúc mùa mưa gió mùa mùa hè ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

-      Góp phần cảnh báo sớm thiên tai với thời hạn trước 1-3 tháng phục vụ công tác điều hành sản xuất nông nghiệp và vận hành liên hồ chứa khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

 

-      Cơ sở dữ liệu về gió mùa mùa hè và bộ bản đồ số hình thế synop điển hình cho thời điểm bắt đầu và kết thúc mưa gió mùa mùa hè;

-      Bộ chỉ tiêu tối ưu xác định thời điểm bắt đầu – kết thúc mùa mưa gió mùa mùa hè ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mùa mưa ở Trung Bộ;

-      Hệ phương pháp dự báo thời điểm bắt đầu – kết thúc mùa mưa, mùa gió mùa mùa hè ở Trung Bộ, Tây Nguyên, và Nam Bộ, trong đó nêu ra được phương pháp dự báo tối ưu;

-      Quy trình công nghệ dự báo thời điểm bắt đầu – kết thúc mùa mưa và gió mùa mùa hè ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mùa mưa ở Trung Bộ;

-      Phần mềm dự báo thời điểm bắt đầu mùa mưa gió mùa mùa hè ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ và tài liệu hướng dẫn sử dụng;

-       Phần mềm hỗ trợ theo dõi và truyền bản tin dự báo cho các đài khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng;

-      Tài liệu đào tạo, chuyển giao công nghệ dự báo cho các Đài KTTV khu vực

-      Báo cáo tổng kết và các báo cáo thành phần;

-      02 bài báo khoa học;

-      Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ.

Từ 2016 - 2018

1.471

5        

TNMT.2016.05.13: Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

 

CN. Đặng Văn Dũng.

-      Xây dựng được một hệ thống nhằm giám sát, cảnh báo, dự báo xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

-      Đề xuất được mạng lưới trạm và chế độ đo mặn cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

-      Cơ sở dữ liệu mặn và các thành phần có liên quan, cơ sở dữ liệu GIS ở 11 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long;

-      Bộ thông số mô hình thủy lực MIKE 11 sử dụng để cảnh báo, dự báo xâm nhập mặn vùng ĐBSCL và hướng dẫn sử dụng;

-      Phần mềm quản lý CSDL xâm nhập mặn, mô hình thủy văn và hướng dẫn sử dụng;

-       Phần mềm hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn và hướng dẫn sử dụng;

-      [U1] Đề xuất mạng lưới đo mặn và chế độ đo cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

-      Tài liệu kỹ thuật vận hành hệ thống, quy trình dự báo cảnh báo mặn, hướng dẫn sử dụng công nghệ dự báo và chuyển giao công nghệ;

-      Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo thành phần;

-      02 bài báo khoa học (tạp chí chuyên ngành);

- Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ.

Từ 2016 - 2018

1.753

6        

TNMT.2016.05.14: Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt cho hệ thống sông Bằng Giang - Kỳ Cùng

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc

 

 ThS. Nguyễn Đình Thuật

-      Xây dựng được công nghệ cảnh báo, dự báo lũ cho cho hệ thống sông Bằng Giang - Kỳ Cùng trước 12 - 24 giờ và cảnh báo ngập lụt tại thành phố Lạng Sơn và thành phố Cao Bằng trước 24 đến 36 giờ.

-      Tập hợp số liệu KTTV, bản đồ, thông tin lũ, ngập lụt trong quá khứ của khu vực nghiên cứu;

-      Phương án cảnh báo lũ, ngập lụt từ các hình thế thời tiết điển hình gây mưa lớn trên hệ thống sông Bằng Giang - Kỳ Cùng;

-      Bộ thông số mô hình mô hình thuỷ văn, thủy lực, ngập lụt  liên kết với GIS trong cảnh báo, dự báo lũ và ngập lụt tại thành phố Lạng Sơn và Cao Bằng;

-      Công nghệ cảnh báo, dự báo quá trình lũ trên hệ thống sông Bằng Giang - Kỳ Cùng, cảnh báo ngập lụt, tại thành phố Lạng Sơn và Cao Bằng;

-      Tài liệu kỹ thuật, quy trình dự báo, hướng dẫn sử dụng công nghệ dự báo và chuyển giao công nghệ;

-      Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo thành phần;

-      02 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

Từ 2016 - 2018

1.625

7        

TNMT.2016.05.18: Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát việc thực hiện quy trình dự báo và đánh giá chất lượng dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo thiên tai

Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương

 

ThS. Phan Trường Duân

-      Hoàn thiện các Quy trình dự  báo khí tượng thủy văn, cảnh  báo thiên tai và Quy định đánh giá chất lượng dự báo khí tượng thủy văn;

-      Xây dựng được hệ thống giám sát việc thực hiện quy trình dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai và đánh giá chất lượng dự báo khí tượng thủy văn;

-      Xây dựng Dự thảo thông tư Quy định giám sát việc thực hiện quy trình dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai và đánh giá chất lượng dự báo khí tượng thuỷ văn.

-      Các Quy trình dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai; Quy định đánh giá chất lượng dự báo khí tượng thủy văn;

-      Hệ thống hỗ trợ theo dõi, giám sát trực tuyến việc thực hiện quy trình dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai và đánh giá chất lượng dự báo KTTV, cảnh báo thiên tai;

-      Dự thảo Thông tư Quy định giám sát việc thực hiện quy trình dự báo khí tượng thủy văn , cảnh báo thiên tai và đánh giá chất lượng dự báo khí tượng thủy văn;

-      Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo thành phần;

-      02 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

Từ 2016 - 2018

1.312

8        

TNMT.2016.05.29: Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo thời tiết điểm với thời hạn tới 3 ngày cho Việt Nam

Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thủy văn và môi trường

 

TS. Lương Tuấn Minh

-      Lựa chọn được phương pháp nội suy không gian tối ưu cho bài toán dự báo điểm dựa trên sản phẩm quan trắc và mô hình dự báo số trị;

-      Xây dựng được phương pháp và mô hình dự báo điểm cho Việt Nam dựa trên tổ hợp sản phẩm của một số mô hình dự báo số trị sẵn có;

-      Xây dựng được hệ thống chia sẻ các sản phẩm dự báo thời tiết điểm phục vụ công tác dự báo địa phương, công tác giảng dạy và nhu cầu của cộng đồng.

-      Báo cáo đánh giá tổng quan và đánh giá hiện trạng;

-      Cơ sở dữ liệu phục vụ bài toán dự báo điểm cho Việt Nam;

-      Báo cáo đánh giá và lựa chọn phương pháp nội suy không gian tối ưu cho bài toán dự báo điểm dựa trên sản phẩm mô hình dự báo số trị;

-      Hệ thống dự báo điểm dựa trên phương pháp tổ hợp và thống kê sau mô hình;

-      Hệ thống chia sẻ sản phẩm dự báo điểm dựa trên tổ hợp, thống kê sản phẩm của mô hình dự báo số trị sẵn có;

-      Báo cáo kết quả thử nghiệm;

-      Tài liệu kĩ thuật và phần mềm dự báo thời tiết điểm để chuyển giao;

-      Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo thành phần;

-      02 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

Từ 2016 - 2018

1.602

9        

TNMT.2016.05.17: Nghiên cứu, xây dựng giải pháp tự động hóa quản lý hoạt động nghiệp vụ trạm KTTV và truyền tin theo thời gian thực từ các trạm KTTV truyền thống

Trung tâm Mạng lưới KTTV và môi trường

 

TS. Dương Văn Khánh

 

-      Mục tiêu chung: Nâng cao khả năng tự động hóa trong quan trắc; quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động mạng lưới trạm KTTV truyền thống.

-      Mục tiêu cụ thể:

+        Xây dựng được giải pháp tự động hóa quản lý hoạt động nghiệp vụ và truyền tin cho các trạm KTTV truyền thống;

+        Xây dựng được giải pháp tích hợp một số yếu tố quan trắc có khả năng số hóa và số liệu tự động tại trạm KTTV truyền thống.

 

-      Phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động mạng lưới trạm quan trắc KTTV truyền thống (thu thập, xử lý, hiển thị và lưu trữ số liệu, hỗ trợ cho công tác chuyên môn về khai thác và chỉnh biên số liệu dưới dạng số hóa đối với các trạm quan trắc KTTV truyền thống);

-      Bộ thiết bị tích hợp tại trạm KTTV truyền thống (bao gồm phần cứng và phần mềm nhúng điều khiển thiết bị tích hợp tại trạm quan trắc) có khả năng tích hợp các sensor quan trắc tự động một số yếu tố KTTV[U2] ; cho phép nhập, hiển thị, lưu trữ và truyền số liệu tự động các bản tin quan trắc đối với các trạm quan trắc KTTV truyền thống ứng dụng mạng thông tin di động GSM;

-      Tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành, khai thác và bảo trì, bảo dưỡng phần mềm và bộ thiết bị tích hợp;

-      Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo thành phần;

-      02 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

Từ 2016 - 2018

1.673[U3] 

10    

TNMT.2016.05.30. Nghiên cứu sử dụng số liệu ra đa để cảnh báo/dự báo bão kèm mưa lớn, phục vụ xây dựng cấp độ rủi ro thiên tai cho khu vực Bắc Trung Bộ.

Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ

 

ThS. Lê Đức Cương

-      Xây  dựng được Bộ công cụ hỗ trợ cảnh báo bão và mưa lớn do bão ở khu vực Bắc Trung Bộ;

-      Xây dựng được bộ bản đồ số cấp độ rủi ro thiên tai do bão và mưa lớn đến cấp huyện ở khu vực Bắc Trung Bộ;

-       Đề xuất được Quy trình dự báo cấp độ rủi ro thiên thiên tai do bão và mưa lớn khu vực Bắc Trung Bộ.

 

-      Bộ cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu;

-      Phần mềm hỗ trợ cảnh báo, dự báo quỹ đạo của bão, ATNĐ ở KV BTB bằng ra đa TRS – 2730;       

-      Quy trình cảnh báo chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ ở KV BTB;

-      Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cảnh báo, dự báo quỹ đạo bão, ATNĐ bằng số liệu ra đa TRS-2730 ở khu vực Bắc Trung Bộ;

-      Phần mềm hỗ trợ cảnh báo, dự báo mưa lớn từ trường mây bão, ATNĐ gây ngập lụt ở khu Bắc Trung Bộ bằng ra đa TRS – 2730;  

-      Quy trình cảnh báo chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn  từ trường mây bão gây ngập lụt ở KV BTB;

-      Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cảnh báo, dự báo mưa lớn từ trường mây bão bằng số liệu ra đa TRS-2730 ở KV BTB;

- Phần mềm hỗ trợ cảnh báo, dự báo các cấp độ rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ, mưa lớn trong khu vực BTB;

-         Bộ bản đồ số cấp độ rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ và mưa lớn từ trường mây bão gây ngập lụt chi tiết đến cấp huyện ở KV BTB (dạng số tỷ lệ 1:50.000, VN-2000);

-       Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo thành phần;

-      02 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

Từ  2016 - 2018

1.833 

11    

TNMT.2016.05.20: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng công trình cho các trạm quan trắc khí tượng thủy văn tự động ở Việt Nam

Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn

 

TS. Nguyễn Việt Hùng

-      Đánh giá được yêu cầu (tính đại diện, độ chính xác, tính bền vững...) của các công trình KTTV điển hình ở Việt Nam và các công trình Nhà trạm trong giai đoạn hiện đại hóa ngành.

-      Đề xuất các yêu cầu về khảo sát, thiết kế, thi công và khai thác các công trình KTTV ở các vùng/miền phù hợp với điều kiện khu vực nhằm giảm thiểu nguy cơ hư hỏng, phá hoại công trình.

-      Đề xuất các thiết kế mẫu/điển hình và tiên lượng cho các mẫu thiết kế công trình KTTV đặc trưng và Nhà trạm.

-      Đề xuất hướng dẫn khai thác và bảo dưỡng các công trình KTTV phù hợp với điều kiện từng vùng/miền nhằm tăng cường tính bền vững và tuổi thọ công trình.

-      Đề xuất dự thảo Quy định kỹ thuật về xây dựng công trình KTTV và mẫu thiết kế nhà trạm KTTV.

-      Báo cáo đánh giá hiện trạng và yêu cầu của các công trình KTTV và nhà trạm trong giai đoạn hiện đại hóa ngành;

-      Dự thảo quy trình/quy định và yêu cầu về trình tự khảo sát, thiết kế, thi công (bao gồm cả giải pháp về vật liệu) và khai thác các công trình KTTV đặc trưng ở các vùng miền;

-       Bộ hồ sơ thiết kế mẫu/điển hình và tiên lượng đầu tư xây dựng cho các công trình KTTV đặc trưng và Nhà trạm ở Việt Nam;

-      Dự thảo Quy định kỹ thuật về xây dựng công trình KTTV đặc trưng (bao gồm hướng dẫn khai thác và bảo dưỡng công trình);

-       Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo thành phần;

-      02 bài báo khoa học.

Từ  2016 - 2018

1.704


Ban KHCN&HTQT
Kem tri seo