Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thông tin Cải cách thủ tục hành chính
Cần quyết liệt đổi mới hơn nữa trong chỉ đạo điều hành và nâng cao kỷ cương hành chính
Ngày đăng: 20/10/2016
Đó là tinh thần quyết tâm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ được Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh và quán triệt các đơn vị thực hiện trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng chủ trì cuộc họp giao ban công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng: Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hoa và Võ Tuấn Nhân đã nghe báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016; đồng thời, nghe lãnh đạo các đơn vị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng lĩnh vực, các khó khăn, vướng mắc; các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ năm 2016. Trên cơ sở đó, các Thứ trưởng phụ trách đã tháo gỡ và đề xuất, chỉ đạo thực hiện đối với các đơn vị, đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực cụ thể.

Phát biểu kết luận Hội nghị, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được trong 09 tháng đầu năm, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng nêu ra các mặt tồn tại, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ của các đơn vị. Đặc biệt, để bảo đảm hòan hành nhiệm vụ năm 2016 thì thủ trưởng các đơn vị cần thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại để quyết liệt hơn nữa, đổi mới hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong đơn vị, đảm bảo tiến độ và chất lượng, nhất là những nhiệm vụ tác động lớn đến quốc kế dân sinh thì càng không thể chậm trễ” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cụ thể, đối với các nhiệm vụ chung, Bộ trưởng yêu cầu tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau:

Một là, các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đảm bảo về tiến độ và chất lượng; tập trung khẩn trương xây dựng trình Chính phủ, trình Bộ trưởng ban hành các đề án, các văn bản quy phạm pháp luật đã đăng ký trong Chương trình công tác. Tập trung hoàn thiện trình ban hành các Quy chế của Bộ trong tháng 10. Chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Hai là, tổ chức thực hiện tốt các chính sách, pháp luật; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trong các lĩnh vực của ngành; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc ở địa phương không để xảy ra ách tắc ảnh hướng đến phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Ba là, khẩn trương xây dựng, hòan thiện trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ thay thế Nghị định số 21/2013/NĐ-CP; đề án thành lập, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Bộ; triển khai đề án tinh giản biên chế.

Bốn là, triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đã được điều chỉnh, bổ sung. Tổng hợp số liệu và báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại các dự án có xả thải lớn trên phạm vi cả nước, các cơ sở khu công nghiệp, khu chế xuất và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc các lưu vực sông. Triển khai thanh tra chuyên đề về việc vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Mã, sông Cả, sông Trà Khúc, sông Kôn - Hà Thanh, sông Hương, sông Hồng; thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp GCN quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Năm là, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP của Chính phủ, tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm các quy định về giải quyết hồ sơ thủ tục và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, kiểm soát kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Trong đó, bảo đảm trong năm 2016, hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho thủ tục “Cấp giấy chứng nhận Đánh giá tác động môi trường” và nhóm thủ tục "Cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản"; đồng thời, xây dựng Thông tư quy định rõ về quy trình, thủ tục, tính pháp lý của các hồ sơ, văn bản khi chuyển qua mạng để làm cơ sở tiến hành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các lĩnh vực khác trong năm 2017. Triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, phục vụ tốt hơn cho công tác chỉ đạo điều hành.

Sáu là, đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân các đề án, dự án; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

“Về lâu dài, phải đổi mới cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế quản lý, điều hành; phải tăng cường trao quyền, phân công, phân cấp rõ ràng, gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị; phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm... Có như vậy mới bắt kịp với những thay đổi của tình hình thực tế và những chuyển động mới của Chính phủ.

Đặc biệt, đẩy mạnh cải cách hành chính, bên cạnh các lĩnh vực phải hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong năm 2016, tất cả các lĩnh vực khác có thủ tục hành chính phải xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong những năm sau để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện phần mềm quản lý hồ sơ công việc và xử lý văn bản trên môi trường mạng để phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành, cải thiện chất lượng công việc” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Đối với từng lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị các đơn vị tập trung vào các nhiệm vụ Chính phủ giao và những vấn đề cấp bách để ưu tiên đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2017, tránh việc đầu tư dàn trải, không hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của xã hội.

“Hiện nay, tình hình đất nước còn nhiều khó khăn trong khi ngành tài nguyên và môi trường lại có nhiều vấn đề “nóng” cần giải quyết - từ hoàn thiện các chính sách bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu... đến việc điều chỉnh hệ thống pháp luật cho phù hợp với các Hiệp định thương mại mà Việt Nam chuẩn bị tham gia. Vì vậy, tôi đề nghị thủ trưởng các đơn vị cần tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách nhằm đổi mới đồng bộ, căn bản công tác quản lý tài nguyên, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường theo nguyên tắc “chủ động phòng ngừa” và quan trọng là có thể áp dụng đầy đủ các nguyên tắc kinh tế thị trường vào các lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ.” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cụ thể của các lĩnh vực quản lý chuyên ngành

từ nay đến hết năm 2016

Lĩnh vực quản lý đất đai: Phối hợp với Văn phòng Chính phủ để Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; trình Chính phủ Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai, Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; trình Thủ tướng Chính phủ Đề án hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Đề án thí điểm việc thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài; Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Ban Quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp đang sử dụng; đề án tích tụ tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ sớm phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia của các địa phương và thẩm định trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Đẩy mạnh công tác đo đạc, đăng ký, cấp GCN, xây dựng hệ thống thông tin đất đai; tập trung chỉ đạo đôn đốc các địa phương thực hiện việc đo đạc, cắm mốc ranh giới, giao đất, cho thuê đất, cấp GCN đối với đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh.

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản, đặc biệt là điều tra địa chất khoáng sản biển, điều tra môi trường địa chất và tai biến địa chất. Tiếp tục thực hiện đấu giá các mỏ khoáng sản; khoanh định và công bố khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ để giao các địa phương quản lý; quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước.

Lĩnh vực môi trường: Tiếp tục thực hiện giám sát việc khắc phục tồn tại, vi phạm về bảo vệ môi trường của Công ty Formosa Hà Tĩnh. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn về môi trường. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Chuẩn bị báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra các cơ sở có nguồn thải lớn ven sông, ven biển. Từng bước thiết lập hệ thống quan trắc giám sát tự động môi trường nước, không khí ở khu vực ven biển, các khu đô thị, khu công nghiệp, lưu vực các sông lớn. Xây dựng và tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu hỗ trợ xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích. Đánh giá việc thực hiện Luật Đa dạng sinh học, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý. Chuẩn bị tốt cho việc ViệtNam tham gia Triển lãm quốc tế về môi trường Pollutec 2016.

Lĩnh vực tài nguyên nước: Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định mức thu, phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ và mùa cạn. Triển khai thực hiện đề án quy hoạch nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các cơ chế hợp tác trong việc khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước liên quốc gia. Tăng cường áp dụng các công cụ kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Lĩnh vực biến đổi khí hậu: Hoàn thành các thủ tục pháp lý để trình Chính phủ phê duyệt Thỏa thuận Paris; Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Pa-ri về khí hậu; Văn kiện Chương trình hỗ trợ ứng phó với BĐKH (SP-RCC) giai đoạn 2016 - 2020. Huy động nguồn lực thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH, Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh. Hoàn thiện Đề án đoàn ViệtNam tham dự Hội nghị thứ 22 Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH (COP22).

Lĩnh vực khí tượng thủy văn: Tập trung xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn. Rà soát cập nhật Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng để công bố. Nâng cao chất lượng dự báo, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, khí tượng thuỷ văn, các hiện tượng thời tiết cực đoan, đưa ra các dự báo, cảnh bảo kịp thời có độ chính xác cao.

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ: Trình Chính phủ dự án Luật Đo đạc và bản đồ; đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng thông tin đo đạc bản đồ; triển khai có hiệu quả các đề án, dự án trọng điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Tăng cường xã hội hóa các dịch vụ đo đạc - bản đồ.

Lĩnh vực biển và hải đảo: Hoàn thiện, báo cáo Quốc hội Đề án quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam. Triển khai thực hiện Đề án 47, Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và BVMT biển; Chiến lược Quản lý tổng hợp đới bờ ViệtNam. Xây dựng kế hoạch và triển khai tổng kết Chiến lược biển ViệtNam.

Lĩnh vực viễn thám: Tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển ngành viễn thám Việt Nam giai đoạn 2015-2025; theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác sử dụng nước ở biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng và sông Mê Công; giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, giám sát một số vùng biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám,... Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý TN& MT.

Lĩnh vực công nghệ thông tin: Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Kế hoạch xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng, tiếp thu ý kiến phản hồi của người sử dụng để hoàn thiện hệ thống. Hoàn thiện hệ thống quản lý hồ sơ thủ tục hành chính; hệ thống tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: monre.gov.vn

 

Các tin khác
Kem tri seo