Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tài liệu giấy
Tên sách: Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học (Vv 703)
Ngày đăng: 29/09/2016
N.P. Smirnov, P.A. Vainovsky, Iu.E. Titov. “Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học”: Phạm Văn Huấn (dịch). Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2005.- 276tr.

Cuốn sách “Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học” tổng kết những kinh nghiệm ứng dụng các phương pháp thống kê nhiều biến vào nghiên cứu trường các yếu tố hải dương học diễn ra trong đại dương.

Các tác giả giới thiệu tóm tắt về bản chất và ý nghĩa của các phương pháp phân tích thống kê hiện đại, quy trình tính toán thực tế khi áp dụng chúng vào các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể, không đi sâu vào khía cạnh toán học của vấn đề. Do đó cuốn sách sẽ là một tài liệu chỉ dẫn phù hợp cho những người không chuyên toán muốn ứng dụng công cụ thống kê toán học vào công việc nghiên cứu của mình. Đặc biệt, khi diễn đạt những bài toán nghiên cứu và dự báo thống kê các quá trình hải dương, các tác giả luôn chú trọng phương diện phương pháp luận nghiên cứu, cách đặt vấn đề, cách lý giải nội hàm của những kết quả nhận được, nhờ đó giúp chúng ta biết cách ứng dụng công cụ thống kê một cách khéo léo và hiệu quả.

Các phương pháp thống kê nhiều biến cho phép người nghiên cứu phân tích toàn diện, đồng thời nhiều quá trình, nhiều đặc trưng hải dương học, từ đó nhận được quan niệm đầy đủ về những gì đang và sẽ diễn ra trong biển và đại dương, hình thành những mô hình về cấu trúc và biến động của quá trình, hiện tượng mà ta quan tâm. Hiện nay ở Việt Nam nguồn dữ liệu về các yếu tố thủy văn, thủy hoá, khí tượng, sinh học biển ngày càng được thu thập thêm, dần dần trở nên đồng bộ, phong phú.

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương như sau:

Chương 1. Mô tả mối liên hệ của các quá trình

Chương 2. Mô tả cấu trúc của các quá trình

Chương 3. Phân loại các quá trình

Chương 4. Nội dung dự báo của các phương pháp phân tích thống kê đa chiều

Chương 5. Những kết quả chuẩn đoán thống kê các quá trình Hải dương học

Chương 6. Những kết quả dự báo thống kê các quá trình Hải dương học

Lê Dung

Các tin khác
Kem tri seo