Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tài liệu giấy
Tên sách: Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (Vv 702)
Ngày đăng: 29/09/2016
Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh. “Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững”. Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2007.- 338tr.

Quan niệm phát triển bền vững (Sustainable Development) được Hội đồng Môi trường và Phát triển Thế giới do cựu Thủ tướng Nauy G.H. Brundtland làm chủ tịch đưa ra năm 1987 là: “Những thế hệ hiện tại cần đáp ứng nhu cầu của mình, sao cho không phương hại đến khả năng của các thế hệ tương lai đáp ứng nhu cầu của họ”. Từ đó đến nay, quan niệm trên đã được các quốc gia và tổ chức môi trường trên thế giới chọn làm tiêu chí cho hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội. Phát triển bền vững đã được Đảng và Chính phủ Việt Nam lựa chọn làm mục tiêu và phương hướng cho công tác bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội đất nước. Tuy nhiên, phát triển bền vững là một quan niệm đang còn mới mẻ với các nhà sản xuất và các tầng lớp dân cư Việt Nam. Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững thực sự là nội dung mới đối với các cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường và giới sinh viên.

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo thạc sỹ khoa học môi trường tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Bộ môn Sinh thái Nhân văn, Trường Đại học Tự do Brussels, Vương quốc Bỉ đã tổ chức biên soạn các tài liệu làm giáo trình cho học viên cao học ngành Môi trường. Tài liệu “Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững” này là một trong năm giáo trình được lựa chọn đợt đầu. Kết cấu của giáo trình gồm hai phần: Lý thuyết phát triển bền vững và Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững.

Phần A -  Lý thuyết phát triển bền vững gồm 4 chương:

Chương I: Các khái niệm chung về phát triển bền vững trình bày các quan điểm, định nghĩa, lịch sử phát triển, các nội dung và các mô hình phát triển bền vững.

Chương II: Định lượng hóa sự phát triển bền vững trình bày các phương pháp đánh giá định lượng, các chỉ tiêu định lượng quy mô quốc gia, quốc tế và địa phương về phát triển bền vững.

Chương III: Các nhóm mục tiêu của phát triển bền vững trình bày mối quan hệ giữa bảo vệ môi trường và các hoạt động sống của con người như: thương mại, người tiêu thụ, duy trì đa dạng sinh học, vai trò của khoa học công nghệ, v.v.trong phát triển bền vững.

Chương IV: Phát triển bền vững ở Việt Nam trình bày hai nội dung chính là lịch sử vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam và nội dung phát triển bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Phần B -  Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững gồm 4 chương:

Chương V: Các khái niệm chung của quản lý môi trường, trình bày các mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp, nội dung quản lý môi trường trong phát triển bền vững.

Chương VI: Các công cụ pháp luật trong quản lý môi trường, trình bày 4 vấn đề lớn là luật môi trường, chiến lược và chính sách môi trường, các tiêu chuẩn môi trường và sức khỏe, kế hoạch hóa công tác môi trường.

Chương VII: Các công cụ phân tích và đánh giá môi trường, trình bày tóm tắt nội dung của monitoring môi trường, phân tích sự cố môi trường, đánh giá môi trường, đánh giá vòng đời của sản phẩm, kiểm toán môi trường và quy hoạch môi trường.

Chương VIII: Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm, trình bày nội dung của các công cụ kinh tế sử dụng trong quản lý môi trường như: thuế và phí môi trường, coota ô nhiễm, quỹ và ký quỹ môi trường, các khuyến khích cưỡng chế thi hành luật môi trường, v.v..

Trong quá trình biên soạn giáo trình này, chúng tôi đã sử dụng nhiều nguồn tìa liệu đã công bố ở trong và ngoài nước do Trường Đại học Tự do Brussels, Vương Quốc Bỉ và Cục Môi trường thuộc Bộ KH, CN $ MT cung cấp. Các tài liệu nước ngoài được dùng khi biên soạn phần Lý thuyết phát triển bền vững. Phần Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững có sử dụng các tài liệu biên soạn và dịch do Cục Môi trường và các cơ quan khác trong nước xuất bản. Danh mục tài liệu tham khảo chính được dẫn ra ở cuối giáo trình có mục đích tạo điều kiện cho người đọc có thể tìm hiểu sâu thêm các vấn đề đã đề cập trong giáo trình.

Chúng tôi nhận thức rằng, việc chuyển các kết quả đang còn trong giai đoạn nghiên cứu thành nội dung của các bài giảng và giáo trình là một việc làm khó. Vì vậy, tập bản thảo nầy chắc chắn không tránh khỏi các sai sót và khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện giáo trình của các nhà chuyên môn và các học viên.

Nhân dịp này, chúng tôi xin trân trọng bày tỏ sự biết ơn của mình tới Ban Chủ nhiệm dự án “Xây dựng Năng lực Quản lý Môi trường ở Việt Nam” đã tạo mọi điều kiện để hoàn thành bản thảo. Chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn GS. Mai Đình Yên, GS. Nguyễn Viết Phổ đã nhận trách nhiệm biên tập và sửa chữa bản thảo giáo trình, PGS. Phạm Ngọc Hồ, GS. Nguyễn Cẩn, GS. Lê Văn Khoa, PGS. Nguyễn Chu Hồi, GS. Emmanuel Boon, GS. Bhaskar Nath và các thầy cô giáo Khoa Môi trường đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho nội dung giáo trình.

Lê Dung

Các tin khác
Kem tri seo