Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thông tin Cải cách thủ tục hành chính
Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ CCHC năm 2016
Ngày đăng: 08/09/2016
(TN&MT)- Sáng ngày 8/9, tại Thanh Hoá, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2016. Tới dự và chủ trì hội nghị có ông Phạm Tân Tuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và hơn 90 học viên thuộc các cơ quan Bộ TN&MT.

Năm 2016, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được xác định là một trong những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm chỉ đạo sát sao. Tiếp tục triển khai chương trình CCHC theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020. Thực hiện Quyết định 1294/QĐ-BNV về phê duyệt đề án “ Xác định chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực Trung ương”

Ông Phạm Tân Tuyến, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Chính vì thế, Bộ TN&MT luôn xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Bộ đã triển khai đồng bộ các giải pháp, ban hành đầy đủ kịp thời kế hoạch CCHC và các kế hoạch thành phần. Năm thứ 4 triển khai xác định chỉ số CCHC được cải thiện đáng kể. Chỉ số tổng hợp PAR INDEX năm 2012 đạt 69.75 điểm thì năm 2015 đạt 84.29 điểm. Chỉ số CCHC hàng năm của các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ được xác định trên 7 lĩnh vực, 36 tiêu chí và 82 tiêu chí thành phần. Đối tượng đánh giá là các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo, viễn thám. Điển hình, chỉ số trong 3 năm ( 2013-2015) Tổng Cục quản lý đất đai đạt 85.45 điểm, Cục quản lý tài nguyên nước đạt 83.02 điểm...

Về cải cách thể chế, Bộ TN&MT đã đôn đốc triển khai, dà soát các thủ tục hành chính (TTHC) nhằm đơn giản hoá và cắt giảm các TTHC rườm rà, phức tạp, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, triển khai xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4. Tiếp tục xây dựng dự án Luật Đo đạc và bản đồ, tập trung hoàn thiện trình Chính phủ các Nghị định vầ xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin về đất đai, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước...

Tòa cảnh khóa bồi dưỡng

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cũng đẩy mạnh công tác cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành tài nguyên môi trường tại địa phương; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách hành chính công; Hiện đại hoá hành chính

Ông Đỗ Quý Tiến, Phó vụ trưởng Vụ CCHC- Bộ Nội vụ đã trao đổi với các học viên về cải cách hành chính, cải cách thể chế,CCHC công, hiện đại hoá CCHC ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Cơ sở hạ tầng CNTT, Cục CNTT, Bộ TN&MT.

Theo ông Phạm Tân Tuyến, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết: Tham dự khóa học, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, theo dõi, đánh giá thực hiện cải cách hành chính, xây dựng báo cáo cải cách hành chính, những bài học kinh nghiệm và sáng kiến, cải tiến trong công tác cải cách hành chính, một số kết quả thực hiện công tác CCHC tại Bộ trong năm 2016, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính, qua đó các học viên sẽ vận dụng những kiến thức học được vào thực hiện và tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác CCHC của đơn vị.

Nguồn: Báo TN&MT

Các tin khác
Kem tri seo