Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thông tin Cải cách thủ tục hành chính
Ngành TN&MT: Hiện đại hóa, đổi mới chỉ đạo điều hành
Ngày đăng: 01/09/2016
(TN&MT) - Từ ngày 1/9/2016, Bộ TN&MT tiến hành xử lý văn bản và hồ sơ công việc (không mật) qua mạng thông tin điện tử với tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ. Thực hiện quyết tâm về xây dựng Chính phủ điện tử công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Nhiều chuyển biến
 
Thời gian qua, Bộ TN&MT đã đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp theo hướng chú trọng thực chất, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí; tăng cường hướng về địa phương, cơ sở, đặt trọng tâm vào công tác rà soát và tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến người dân và doanh nghiệp và TTHC nội bộ theo hướng công khai, minh bạch, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả quy trình giải quyết TTHC. 
 
Ban Cán sự Đảng đã ban hành Nghị quyết về đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước (QLNN) và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành TN&MT. Đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hành chính trong chỉ đạo, điều hành, Bộ đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-BTNMT ngày 31/5/2016 triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Theo đó, kể từ ngày 1/9/2016, việc xử lý văn bản và hồ sơ công việc (không mật) sẽ được thực hiện qua mạng thông tin điện tử với tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ, bảo đảm kiểm soát tiến độ xử lý văn bản và hồ sơ công việc tại mọi thời điểm, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, công chức.
 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo quyết liệt các vấn đề liên quan đến ngành Tài nguyên và Môi trường - Ảnh: Việt Hùng
 
6 tháng đầu năm 2016, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 10/13 Đề án, Văn bản; đã trình và được Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 Quyết định về Quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn hàng năm trên lưu vực sông Đồng Nai và Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và BVMT biển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 11CT-TTg ngày 4/4/2016 về thực hiện Nghị quyết số 112 của Quốc hội về tăng cương quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh. Trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 126 về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 – 2020 cấp quốc gia.
 
Cùng với đó, Bộ đã ban hành 7 Thông tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo các Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính và rà soát thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ. Đến nay, Bộ đã công bố 229 TTHC, đối với các địa phương chưa lập Văn phòng Đăng ký đất đai là 251 TTHC. 
 
6 tháng đầu năm 2016, Bộ đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 1.631 lượt đơn khiếu nại, tố cao, trong đó, có 842 đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý; số đơn thư phải xử lý là 789 vụ việc, có 8 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao; 12 vụ việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của Bộ; 15 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.
 
Bộ đã thẩm tra, xác minh 15/21 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao; đã báo cáo Thủ tướng giải quyết 5 vụ việc. Bộ thẩm định, xác minh 20/30 vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ, trong đó, 18 vụ việc năm 2015 chuyển sang; đã ban hành quyết định giải quyết vụ việc. Bộ đã tiếp 310 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo với tổng số 607 người, trong đó, có 42 đoàn khiếu nại đông người.
 
Tạo niềm tin với nhân dân
 
Thông qua số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử, đến nay, Bộ đã tiếp nhận 248 thông tin phản ảnh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý Nhà nước về TN&MT; 897 thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, tình trạng gây nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện TTHC liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
 
Hiện đã có, 32/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập và công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý Nhà nước về TN&MT và tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong vi phạm đất đai và nhũng nhiêu tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
 
Nhiều trường hợp vướng mắc trong việc cấp GCN QSDĐ cho người dân gây bức xúc trong dư luận, đã được các cơ quan báo chí phản ánh, như trường hợp của ông Nguyễn Văn An ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bà Đàm Thị Lích ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng... Lãnh đạo Bộ TN&MT, đặc biệt là Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có những chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, trực tiếp yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan và địa phương tiến hành kiểm tra, giải quyết nhanh gọn trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân. Nhờ đó, tạo được niềm tin, sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công tác QLNN của Bộ.
 
Hiện đại hóa công tác hành chính
 
Bộ TN&MT xác định ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là một giải pháp có ý nghĩa quyết định, góp phần tự động hóa, tối ưu hóa, đơn giản hóa các quy trình TTHC, tạo ra phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc mới. Thông qua hoạt động ứng dụng CNTT, tổ chức, cá nhân sẽ dễ dàng liên kết với các cơ quan hành chính, đặc biệt, trong giải quyết TTHC bảo đảm tính công khai, minh bạch. Nhận thức được điều này, trong phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu rõ mục tiêu bảo đảm mức hài lòng của cá nhân, tổ chức doanh nghiệp về TTHC đạt hơn 80% và 90% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi của Bộ được cung cấp dưới dạng điện tử; cung cấp trực tuyến ở các cấp độ ba và bốn...
 
Theo đó, Bộ đã hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của Cổng thông tin điện tử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ. Cải cách lề lối, phương thức làm việc; nâng cao chất lượng hoạt động của văn phòng "một cửa". Chấn chỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn ngành.
 
Bộ TN&MT đã xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu: Ứng dụng CNTT hiệu quả trong mọi lĩnh vực của Ngành, tạo môi trường làm việc thuận lợi phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ và các đơn vị; cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.
Tiếp tục nâng cấp hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của Bộ (với số lượng khoảng 4.000 tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức sử dụng theo chức năng, nhiệm vụ) và Thư điện tử của Bộ một cách đồng bộ và thường xuyên, tăng cường trao đổi thông tin qua văn bản điện tử, hạn chế văn bản giấy, nhằm xử lý công việc nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, minh bạch thông tin để từng bước cải tiến phương thức quản lý, điều hành, góp phần hiện đại hóa hành chính.
 
Triển khai thử nghiệm thành công module kết nối, liên thông văn bản điện tử của Bộ với Trục liên thông do Văn phòng Chính phủ chủ trì đến các đơn vị trực thuộc Bộ, đến nay, đã sẵn sàng liên thông văn bản của Bộ với Chính phủ, các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố. Triển khai thử nghiệm áp dụng chữ ký số trong việc gửi nhận văn bản điện tử qua hệ thống Thư điện tử, Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của Cục CNTT, từng bước triển khai áp dụng tất cả các đơn vị thuộc Bộ. Bảo đảm quản lý vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, dữ liệu của hệ thống Thư điện tử, các phần mềm phục vụ quản lý điều hành và Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ. Hỗ trợ thường xuyên các Sở TN&MT trong công tác ứng dụng CNTT tại các địa phương và kết nối thống nhất trong toàn Ngành. Tập trung thực hiện triển khai các dự án trọng điểm về CNTT theo kế hoạch đã được phê duyệt. 
 
Nguồn: Báo TN&MT
Các tin khác
Kem tri seo