Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tài nguyên nước, môi trường
Đổi mới phương thức làm việc để phát huy thế mạnh của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
Ngày đăng: 23/10/2014
Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai tại cuộc họp nghe Báo cáo kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 của Ủy ban sông Mê công Việt Nam sáng ngày 22/10 tại Hà Nội.
 
Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý tài nguyên nước, Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia.

Tại cuộc họp, ông Lê Đức Trung - Chánh văn phòng  thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã trình bày báo cáo Dự thảo kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của Ủy ban sông Mê Công. Với mục tiêu là hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, Ủy ban sông Mê Công sẽ đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt trong việc thực hiện Luật Tài nguyên nước và Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020.
Theo đó, Ủy ban sông Mê Công sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính: Tăng cường hiệu quả hợp tác trong Ủy hội sông Mê Công quốc tế; Tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đồng thời, triển khai các hoạt động hàng năm của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Cục, Vụ, Trung tâm có liên quan thuộc Bộ TN&MT đã có những phát biểu góp ý chi tiết để hoàn thiện cho dự thảo báo cáo Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho rằng, giai đoạn 2016 - 2020 Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cần phải đổi mới phương thức làm việc để phát huy thế mạnh của mình. Đặc biệt, cần có chiến lược và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến một cách rộng rãi để nâng tầm chiến lược bảo vệ lưu vực sông Mê Công tới các Bộ, ngành và địa phương có liên quan - Thứ trưởng chỉ đạo.
Ngọc Điệp
NGUỒN dwrm
Các tin khác
Kem tri seo