Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thư viện sách
Tên sách: Hydrology - Thủy văn ( Lt 1098)
Ngày đăng: 20/10/2014
Cuốn sách “Hydrology” ( Thủy văn) của tác giả Wilfried Brutsaert do nhà xuất bản Cambridge phát hành năm 2005 gồm 605 trang

Nước và các dạng khác nhau của nước luôn luôn gây ngạc nhiên và lý thú cho con người. Mục đích của cuốn sách này là giới thiệu một cách dễ hiểu nhất các khái niệm và những mối liên quan cần thiết để diễn tả sự phân bố và vận chuyển của nước trong tự nhiên. Cố gắng làm cho bạn đọc hiểu một cách trọn vẹn các khái niệm về những hiện tượng chính liên quan đến chu trình thủy văn, một chu trình không có điểm kết thúc trên trái đất.

Các quá trình vận chuyển nước lục địa phía trên và phía dưới bề mặt đất. Trong phần I, xem xét nước ở trong tầng khí quyển thấp. Trong phần này bao gồm: chương 2, diễn tả chung về sự vận chuyển nước trong không khí; chương 3 và 4, áp dụng các diễn tả trong chương 1 để định nghĩa giáng thủy và bốc hơi. Trong phần II, vận chuyển nước trên bề mặt đất. Phẩn này giới thiệu chung về các đặc tính thủy lực của dòng chảy tự do trên mặt ở chương 5, sau đó, chương 6 và 7 áp dụng để diễn toán dòng chảy tràn và dòng chảy trong sông. Phần III đề cập tới nước dưới đất. Chương 8 giới thiệu chung về dòng chảy trong vật chất rỗng. Theo đó, trong chương 9, áp dụng để giải thích các hiện tượng thấm và mao dẫn, lưu vực nước ngầm và dòng chảy ngầm trong chương 10. Phần IV, tập trung vào các hiện tượng dòng chảy, hầu hết là dòng chảy trong sông ở quy mô lưu vực sông, kết quả của sự kết hợp của dòng chảy mặt và dòng chảy ngầm mà đã được phân tích từng phần trong phần II và phần III. Chương 11 diễn tả các tác động nội tại khác nhau của dòng chảy ở quy mô nhỏ và thông số hóa ở chương 12. Chương 13 trong phần IV của sách, diễn tả một số khái niệm thống kê thông thường có ích trong phân tích số liệu thủy văn. Chương cuối cùng, chương 14, giới thiệu về lịch sử của lý thuyết chu trình thủy văn.

Bạn đọc quan tâm đến tài liệu có thể liên hệ với Thư viện Trung tâm KTTVQG theo số điện thoại sau: 04 3826 8384)./. 

 

                                                                                                                                                                                         TH                                                                                                               

Các tin khác
Kem tri seo