Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thủy văn
Câu 76: Mực nước là gì? Lưu lượng nước là gì?
Ngày đăng: 24/03/2010

Mực nước là độ cao của mặt nước trong sông tại một vị trí đo so với độ cao chuẩn quốc gia (mực nước trung bình trạm Hòn Dấu), được ký hiệu là H và đơn vị là cm (centimét) hoặc m (mét).

Lưu lượng nước là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang sông (hình 3.1) trong một đơn vị thời gian (1 giây), được ký hiệu là Q và đơn vị là m3/s hoặc l/s.

Kem tri seo