Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Khí tượng thủy văn biển
Câu 28: Khi đang hoạt động trên biển, có tin cảnh báo bão, làm cách nào có thể xác định được vị trí của tàu so với hướng di chuyển của bão?
Ngày đăng: 17/05/2010

Điều căn bản cần biết để thoát khỏi ảnh hưởng của bão ở trên biển là xác định được vị trí tâm bão, hướng và tốc độ di chuyển của bão. Các thông tin này được truyền phát trên các Đài Phát thanh, Đài Truyền hình của trung ương cũng như địa phương và Đài Phát thanh Duyên hải. Tuy nhiên, trong trường hợp những thông tin này không có được, các quan sát tại chỗ trên tàu như trình bày dưới đây sẽ giúp người đi biển tìm được “đường thoát”.

Xác định vị trí tương đối của tàu so với cơn bão

Điều căn bản cần biết để thoát khỏi ảnh hưởng của bão ở trên biển là xác định được vị trí tâm bão, hướng và tốc độ di chuyển của bão. Các thông tin này được truyền phát trên các Đài Phát thanh, Đài Truyền hình của trung ương cũng như địa phương và Đài Phát thanh Duyên hải. Tuy nhiên, trong trường hợp những thông tin này không có được, các quan sát tại chỗ trên tàu như trình bày dưới đây sẽ giúp người đi biển tìm được “đường thoát”.

Xác định vị trí tương đối của tàu so với cơn bão

 
   

Sự thay đổi của hướng và tốc độ gió, cùng với thay đổi khí áp kế trên tàu là các thông tin quan trọng nhất nhằm xác định vị trí của tàu so với hoàn lưu cơn bão.

- Gió chuyển hướng sang phải theo thời gian là tàu đang ở nửa bên phải (so với hướng chuyển động) của bão.

- Gió chuyển hướng sang trái theo thời gian là tàu đang ở nửa bên trái (so với hướng chuyển động) của bão.

- Nếu hướng gió không đổi nhưng mạnh dần lên, tàu có thể đang ở ngay phía trước hướng di chuyển của cơn bão. Thêm vào đó, nếu tàu đang thực sự nằm ở trước bão, khí áp sẽ liên tục giảm, có thể với tốc độ rất nhanh khi bão đang tiến đến gần.

- Ngược lại, nếu hướng gió không đổi và yếu dần đi, nghĩa là có nhiều khả năng tàu đã nằm ở sau cơn bão, lúc này áp suất sẽ tăng đều.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Sự thay đổi của hướng và tốc độ gió, cùng với thay đổi khí áp kế trên tàu là các thông tin quan trọng nhất nhằm xác định vị trí của tàu so với hoàn lưu cơn bão.

- Gió chuyển hướng sang phải theo thời gian là tàu đang ở nửa bên phải (so với hướng chuyển động) của bão.

- Gió chuyển hướng sang trái theo thời gian là tàu đang ở nửa bên trái (so với hướng chuyển động) của bão.

- Nếu hướng gió không đổi nhưng mạnh dần lên, tàu có thể đang ở ngay phía trước hướng di chuyển của cơn bão. Thêm vào đó, nếu tàu đang thực sự nằm ở trước bão, khí áp sẽ liên tục giảm, có thể với tốc độ rất nhanh khi bão đang tiến đến gần.

- Ngược lại, nếu hướng gió không đổi và yếu dần đi, nghĩa là có nhiều khả năng tàu đã nằm ở sau cơn bão, lúc này áp suất sẽ tăng đều.

Các tin khác
Kem tri seo