Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tài liệu giấy
Kỷ yếu: Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2006 – 2010.
Ngày đăng: 26/06/2014
Cuốn sách “Kỷ yếu: Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2006 – 2010" do Bộ Tài nguyên và Môi trường xuất bản năm 2011 gồm 407 trang.

Vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta đã được thể hiện trong nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và được triển khai cụ thể trong tất cả các ngành, các lĩnh vực.

Trong thời gian qua, ngành tài nguyên và môi trường đã triển khai nhiều chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong tất cả các lĩnh vực của Ngành; xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ và cung cấp nhiều luận cứ khoa học cho việc xây dựng, ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; từng bước giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra của Ngành.

Để kiểm điểm, đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ của Ngành trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức “ Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2006 – 2010”, trên cơ sở đó đề xuất những định hướng phát triển khoa học và công nghệ của Ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Nội dung chương trình gồm 2 phần:

Phần I: Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2006 – 2010 và phương hướng hoạt động đến năm 2015.

Phần II: Báo cáo đánh giá hiện trạng tiềm lực khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc (Liên hệ theo số điện thoại sau: 04 38268384)./.

Các tin khác
Kem tri seo